DanLuat 2015

Tìm công văn số 5516/DKVN-KĐ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chủ đề   RSS   
 • #6050 27/08/2008

  Trinhnv_dn
  Top 500
  Chồi

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2008
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1017
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Tìm công văn số 5516/DKVN-KĐ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

  Chào các bạn.
  Hiện nay mình đang rất cần công văn số 5516/DKVN-KĐ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày 01/08/2008 về giải pháp tăng sản lượng điện của nhà máy nhiệt điện Cà Mau và Sơn Trạch 1.
  Mọi thông tin xin phải hồi về Email: Trinhnvdn@pvfc.com.vn.
  Trân trọng.
   
  4230 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #6051   28/08/2008

  concobebe
  concobebe

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/08/2008
  Tổng số bài viết (26)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kakaka, nó nè

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -----

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------

  Số: 5368/VPCP-KTN
  V/v giải pháp tăng sản lượng điện

  Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

   

  Kính gửi:

  - Bộ Công Thương;
  - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
  - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

   

  Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 5516/DKVN-KĐ ngày 01 tháng 8 năm 2008  về giải pháp tăng sản lượng điện của các nhà máy nhiệt điện Cà Mau và Nhơn Trạch 1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

  Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có kế hoạch cân đối và huy động khả năng phát điện của các nhà máy điện nói trên, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch đó, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./. 

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
  - VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: TH,TTĐT;
  - Lưu: VT, KTN (4) MT. (15b).

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Văn Trọng Lý

   
  Báo quản trị |  
 • #6052   28/08/2008

  Trinhnv_dn
  Trinhnv_dn
  Top 500
  Chồi

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2008
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1017
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Tìm công văn số 5516/DKVN-KĐ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

  cám ơn bạn.
  Nhưng mình muốn tìm công văn số 5516/DKVN-KĐ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cơ.
  Trân trọng.
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-