Tìm các văn bản hướng dẫn về án phí, lệ phí

Chủ đề   RSS   
 • #5697 23/04/2008

  nguyenngoclanlaw

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:28/03/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 230
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tìm các văn bản hướng dẫn về án phí, lệ phí

  Nhờ các anh chị tìm giúp tôi các văn bản hướng dẫn chi tiết về án phí và lệ phí Tòa án, các trường hợp được miễn, giảm tạm ứng án phí.
  Xin cảm ơn.

  Cập nhật bởi VietThuong ngày 10/03/2010 11:28:51 AM
   
  12274 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #5698   23/04/2008

  Trojan
  Trojan
  Top 500
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2008
  Tổng số bài viết (287)
  Số điểm: 9193
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 12 lần


  Bạn có thể tìm hiểu trong Nghị định số 70-CP về án phí, lệ phí toà án do Chính phủ ban hành ngày 12/06/1997

  Link:

  http://thuvienphapluat.com/Default.aspx?CT=VC&LID=9EEB006


  ============================

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  = = =

  ============================

   
  Báo quản trị |  
 • #5916   16/07/2008

  lequocphong
  lequocphong

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi muốn biết số văn bản nào hướng dẫn về việc thu phí và lệ phí hàng hải

  tôi muốn biết số văn bản nào hướng dẫn về việc thu phí và lệ phí hàng hải?
   
  Báo quản trị |  
 • #5917   16/07/2008

  honeybee
  honeybee
  Top 500
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (129)
  Số điểm: 8789
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Bạn có thể vào www.thuvienphapluat.com để tham khảo 4 VB sau:
   Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 19/11/2004
   Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC về việc quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 24/12/2004
   Quyết định số 89/2005/QĐ-BTC về mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành ngày 08/12/2005
   Quyết định số 21/2007/QĐ-BTC về tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí ngày 29/03/2007
   
  Báo quản trị |  
 • #6318   04/11/2008

  ptc_2008
  ptc_2008

  Mầm

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2008
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 721
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Quy định về phí và lệ phí của HĐND cẩp tỉnh

  Em muốn biết ngoài các khoản thu theo quy định tại: Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có được quy định thêm các khoản thu nào khác nữa không? Nếu có thì căn cứ văn bản nào?

  Xin cảm ơn các anh chị!

   
  Báo quản trị |  
 • #6319   04/11/2008

  lethigam_ms
  lethigam_ms
  Top 150
  Lớp 1

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (423)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 82 lần


  Về phí, lệ phí của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh!

  Tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo:
  "Bãi bỏ ngay những khoản thu phí, lệ phí không có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ...

  Đến ngày 30 tháng 11 năm 2007 nếu tỉnh, thành phố nào còn các khoản phí, lệ phí trái với quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

  Đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục chi tiết phí và lệ phí, nhưng chưa có văn bản của cấp có thẩm quyền hướng dẫn thì chưa được phép thu, không được vận dụng mức thu của các khoản phí, lệ phí khác có tính chất tương tự để thu. Trường hợp địa phương đã tổ chức thu thì phải dừng ngay."

  "Đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện, phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

  Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp dưới rà soát, bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân không đúng quy định trước đây."

  Để theo dõi được các khoản thu của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, bạn xem thêm Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về các khoản phí và lệ phí của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
  Tuy nhiên, có lẽ một số tỉnh "chưa nhận" được các văn bản này cho nên vẫn cứ thu  nhiều khoản ngoài danh mục, hoặc thu theo kiểu " đóng góp tự nguyện" đó bạn. Nếu bạn gặp trường hợp này, chịu khó in các vb này và mang  đến cho họ, chắc họ biết ơn bạn nhiều lắm!
   
  Báo quản trị |  
 • #6205   08/10/2008

  HungTrinh
  HungTrinh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/08/2008
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Văn bản nào qui định không đóng thuế trước bạ nhà xây dựng , theo giấy phép XD được cấp

  Thời gian qua , mình đã biết việc xây dựng nhà theo giấy phép xây dựng , không còn phải đóng thuế trước bạ xây dựng , mình xin các Anh , Chị cho mình biết đó là văn bản nào ?
  Cám ơn .
   
  Báo quản trị |  
 • #6206   05/10/2008

  chichchoe
  chichchoe
  Top 500
  Mầm

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:02/07/2008
  Tổng số bài viết (151)
  Số điểm: 565
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Văn bản nào qui định không đóng thuế trước bạ nhà xây dựng , theo giấy phép XD được cấp

  Phí trước bạ chỉ đóng khi bạn thực hiện việc đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyền sở hữu, quyền sử dụng một số loại tài sản. Do đó, có lẽ bạn đã nhầm khoản đóng mà bạn cho là “trước bạ xây dựng” với khoản nào khác chăng? Về lệ phí trước bạ bạn có thể tham khảo Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999, Nghị định 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 và Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ.
   
  Báo quản trị |  
 • #6207   08/10/2008

  BaoHacTu
  BaoHacTu
  Top 500
  Mầm

  Vĩnh Long, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2008
  Tổng số bài viết (254)
  Số điểm: 915
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Đồng ý
  Dùng từ không chính xác thì dễ nhầm lẫn lắm.
  Lệ phí trước bạ đối với tài sản là công trình nhà ở và Thuế xây dựng đối với chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng là khác nhau.
  Bạn coi lại kỹ rồi mình trao đổi tiếp nhé.
   
  Báo quản trị |  
 • #6446   10/12/2008

  cuonglong
  cuonglong

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2008
  Tổng số bài viết (70)
  Số điểm: 620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  các bác cho em hỏi VBPL nào điều chỉnh về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được tính ntn và  văn bản nào điều chỉnh??? Gửi câu trả lời vào mail cho em nhé!! cảm ơn rất nhiu

  Nguyễn Việt Cường

  DĐ: 098.484.3886

  Email: cuonglong1987@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #6447   02/12/2008

  VietThuong
  VietThuong
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (137)
  Số điểm: 3221
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 60 lần


  văn bản điều chỉnh thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  Chào bạn.

  Theo QĐ tại Điều 13. Phân loại đất (luật đất đai số 13/2003/qh11) thì :

  Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất:

  a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

  b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp;

  c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

  d) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

  đ) Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông, thuỷ lợi; đất xây dựng các công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng các công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ;

  e) Đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng;

  g) Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;

  h) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

  i) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

  k) Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ;

  Mặt khác, theo quy định tại Điều 1 (Pháp lệnh số 34-L/CTN về thuế nhà đất do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất):

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất như sau:

  1) Điều 7 được sửa đổi, bổ sung:

  "Điều 7: Mức thuế đất quy định như sau:

  1 - Đối với đất ở, đất xây dựng công trình thuộc thành phố, thị xã, thị trấn, mức thuế đất bằng 3 lần đến 32 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong vùng.

  Mức thuế cụ thể phụ thuộc vào vị trí đất của thành phố, thị xã, thị trấn;

  2- Đối với đất ở, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven đô thị, ven trục giao thông chính, mức thuế đất bằng 1,5 đến 2,5 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong vùng.

  Mức thuế cụ thể phụ thuộc vào vùng ven của loại đô thị và trục giao thông chính.

  3- Đối với đất ở, đất xây dựng công trình thuộc vùng nông thôn đồng bằng, trung du, miền núi, mức thuế đất bằng 1 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu bình quân trong xã".

  Theo QĐ tại Chương 2, Luật số 23-L/CTN ngày 10 tháng 7 năm 1993có hứong dẫn căn cứ tính thuế và biểu thuế Đất nông nghiệp để làm cơ sở tính thuế đất phi nông nghiệp. Và Chương 2 Nghị định số 94-CP về thuế nhà, đất do Chính Phủ ban hành, để quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất (25/08/1994) bạn có thể căn cứ vào những quy định đó để tính thuế đất phi nông nghiệp.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #6716   22/04/2009

  hien707
  hien707

  Sơ sinh

  Sơn La, Việt Nam
  Tham gia:15/04/2009
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Có Thông tư nào thay thế 109/TT-BTC ngày 13/11/2000 về việc Hướng dẫn chế độ thu nộp thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư?

  Có Thông tư nào thay thế 109/TT-BTC ngày 13/11/2000 về việc Hướng dẫn chế độ thu nộp thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư?
   
  Báo quản trị |  
 • #6717   22/04/2009

  rongcon83
  rongcon83
  Top 500
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1347
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Chưa có Vb thay thế

  Mình không thấy có VB nào thay thế Thông tư 109/TT-BTC cả và mình thấy quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của UBND TPHCM còn viện dẫn áp dụng Thông tư này => như vậy, theo UBND TPHCM thì Thông tư 109/TT-BTC vẫn còn hiệu lực áp dụng.

  Cập nhật bởi rongcon83 vào lúc 22/04/2009 08:31:24
   
  Báo quản trị |  
 • #7082   05/12/2009

  phtrinh
  phtrinh

  Sơ sinh

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:03/12/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.

  Chúng tôi đang thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thiết kế phương tiện giao thông vận tải - chuyên ngành thiết kế ô tô theo Quyết định số 58 của Bộ GTVT, nhưng không tìm ra văn bản của Bộ Tài chính quy định mức thu lệ phí của công tác này.

  Đề nghị LawSoft tìm giúp hoặc hướng dẫn tìm giúp để chỉ đạo việc thực hiện thu khoản lệ phí này đúng quy định pháp luật.
   
  Báo quản trị |  
 • #7083   04/12/2009

  xuanho
  xuanho

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/10/2009
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Có đây

   
  Báo quản trị |  
 • #7084   05/12/2009

  rongcon83
  rongcon83
  Top 500
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1347
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

  Nghị định số 24/2006/NĐ-CP quy định Bộ tài chính ban hành mức lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải. Tuy nhiên, hiện nay Thư viện mới cập nhật được Quyết định số 70/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thuỷ. còn VB quy định lệ phí đối với thiết kế phương tiện vẫn tải ô tô thì hiện nay Thự viện pháp luật chưa có thông tin VB của Bộ Tài chính mặc dù VB Công báo từ 2006 (từ khi có nghị định 24/2006/NĐ-CP) đến nay Thư viện cập nhật rất đầy đủ.

  Theo thông tin được đăng tải ngày 10/8/2009 trên trang thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải tại http://www.mt.gov.vn/PrintView.aspx?ArticleID=5458 thì lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là không có lệ phí. Như vậy, có thể hiện nay Bộ Tài chính chưa ban hành mức lệ phí này.
   
  Báo quản trị |