Tiêu chuẩn thẩm định giá 12 về thẩm định giá doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #481974 13/01/2018

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Tiêu chuẩn thẩm định giá 12 về thẩm định giá doanh nghiệp

  Ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 về thực hiện thẩm định giá doanh nghiệp kèm theo Thông tư 122/2017/TT-BTC.

  Cụ thể, tiêu chuẩn Thảm định giá số 12 có các nội dung sau:

  - Lựa chọn cơ sở giá trị và sử dụng báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp.

  - Các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp

  - Phương pháp tỷ số bình quân

  - Phương pháp giá giao dịch

  - Phương pháp tài sản

  - Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp

  - Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức

  - Phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần vốn chủ sở hữu

  - Kết luận về giá trị doanh nghiệp

  Theo Thông tư này, Cơ sở giá trị trong thẩm định giá doanh nghiệp là cơ sở giá trị thị trường hoặc cơ sở giá trị phi thị trường. Cơ sở giá trị doanh nghiệp được xác định trên cơ sở mục đích thẩm định giá, đặc điểm pháp lý, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và đặc điểm thị trường của doanh nghiệp cần thẩm định giá, yêu cầu của khách hàng thẩm định giá tại hợp đồng thẩm định giá (nếu phù hợp với mục đích thẩm định giá) và quy định của pháp luật có liên quan.

  Căn cứ vào triển vọng thực tế của doanh nghiệp, thị trường kinh doanh của doanh nghiệp, mục đích thẩm định giá và quy định của pháp luật, thẩm định viên đưa ra nhận định về tình trạng hoạt động, tình trạng giao dịch (thực tế hoặc giả thiết) của doanh nghiệp cần thẩm định giá sau thời điểm thẩm định giá. Thông thường giá trị của doanh nghiệp là giá trị doanh nghiệp hoạt động liên tục. Trong trường hợp thẩm định viên nhận định rằng doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động sau thời điểm thẩm định giá thì giá trị của doanh nghiệp sẽ là giá trị doanh nghiệp hoạt động có thời hạn hoặc giá trị thanh lý.

  Thông tư 122/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 1/1/2018.

   
  3120 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vytran92 vì bài viết hữu ích
  quytan2311 (13/01/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #481998   13/01/2018

  quytan2311
  quytan2311
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2016
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4889
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 157 lần


  Việc có quy định này sẽ giúp cho việc thẩm định giá doanh nghiệp trở nên  tối ưu, nhanh chóng và có những trình tự, thủ tục nhất định. Cá nhân tôi thấy việc quy định rất hợp lý, đảm bảo được việc đội ngũ thẩm định gia trong nhưng trường hợp có phát sinh liên quan. Trên tin thần cuẩ pháp luật thì các doanh nghiệp phải thực hiện theo

   
  Báo quản trị |  
 • #482142   15/01/2018

  vytran92
  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Với tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp cụ thể nói trên thì việc điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ; đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của doanh nghiệp được chính xác, rõ ràng, qua đó có thể xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp

   
  Báo quản trị |