DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tiêu chuẩn công chức cấp xã

Vào năm 2016 tôi được xét tuyển công chức giữ chức vụ trưởng công an xã. Nay tôi xin chuyển lên UBND xã giữ chức danh công chức địa chính xây dựng được không? Vì hiện tại đang khuyết chức danh đó.

Trả lời:

Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP ; Thông tư 06/2012/TT-BNVthì công chức cấp xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 2 và được tuyển dụng qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, chứ không có việc xin chuyển công tác từ chức danh này sang chức danh khác ở đây.

Điều 2. Tiêu chuẩn cụ thể

1. Công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP) và các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

b) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

c) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm; 

Như vậy trước tiên để đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức địa chính - xây dựng anh phải đáp ứng được trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (tại Điều 6 Thông tư).

  •  1044
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…