Tiêu chí xác định "Vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình" theo Thông tư mới

Chủ đề   RSS   
 • #497364 19/07/2018

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8149
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 445 lần


  Tiêu chí xác định "Vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình" theo Thông tư mới

  Mới đây Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư  09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 quy định về vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình (Thông tư 09).  Việc ban hành Thông tư 09 này nhằm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý 2017Quyết định 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ:

  Khoản 2 Điều 40 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định:

  "Điều 40. Trách nhiệm quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

  2. Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  c) Ban hành các quy định hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, mẫu giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về trợ giúp pháp lý;

  …."

  Khoản 1 Điều 3 Quyết định 32/2016/QĐ-TTg quy định:

  "Điều 3. Các hoạt động hỗ trợ

  1. Hỗ trợ thực hiện vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

  Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp."

  Theo đó, Thông tư 09 quy định tiêu chí xác định các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình như sau:

  ĐỐI VỚI VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG THAM GIA TỐ TỤNG

  Vụ việc trợ giúp pháp lý trong tham gia tố tụng được xác định là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình khi đáp ứng:

  Trường hợp 1: Đáp ứng một trong các tiêu chí tại tiêu chí chung tại Điều 3, cụ thể bao gồm các tiêu chí:

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc được dư luận quan tâm, nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương hay địa phương đưa tin.

  - Vụ việc mà quan điểm của người thực hiện trợ giúp pháp lý khác với một trong các cơ quan tiến hành tố tụng và được chấp nhận theo hướng có lợi cho người được trợ giúp pháp lý tại bản án, quyết định tố tụng.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc có nhiều tài liệu, có các chứng cứ mâu thuẫn với nhau hoặc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều ý kiến khác nhau hoặc vụ việc có liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc bị kháng nghị để giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm hoặc trong vụ án được xét xử lại.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc có một trong các bên đương sự cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài.

  Trường hợp 2: Đáp ứng một trong các tiêu chí riêng đối với từng lĩnh vực:

  Tiêu chí đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự

  Vụ việc trợ giúp pháp lý trong tham gia tố tụng hình sự được xác định là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

  - Đáp ứng một trong những tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư này.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý cho bị can, bị cáo bị truy tố nhiều tội danh trong cùng một vụ án.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng cấp dưới nhưng được cơ quan tiến hành tố tụng cấp trên lấy lên để giải quyết hoặc thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc trả hồ sơ để điều tra lại hoặc điều tra bổ sung.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ án mà Viện kiểm sát nhân dân đề nghị áp dụng mức hình phạt tù từ 02 năm trở lên, trừ những vụ việc được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ án chỉ định người bào chữa.

  Tiêu chí đối với vụ việc tham gia tố tụng dân sự

  Vụ việc trợ giúp pháp lý trong tham gia tố tụng dân sự, trừ việc dân sự và những vụ việc được giải quyết theo thủ tục rút gọn, được xác định là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

  - Đáp ứng một trong những tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư này.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc mà quy định của pháp luật về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án chưa rõ ràng, chưa được hướng dẫn áp dụng thống nhất hoặc chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp dưới nhưng được Tòa án nhân dân cấp trên lấy lên để giải quyết hoặc thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử.

  Tiêu chí đối với vụ việc tham gia tố tụng hành chính

  Vụ việc trợ giúp pháp lý trong tham gia tố tụng hành chính, trừ những vụ việc được giải quyết theo thủ tục rút gọn, được xác định là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

  - Đáp ứng một trong những tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư này.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc phát sinh trong lĩnh vực mới mà chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài về quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng hoặc các lĩnh vực pháp luật khác tại địa phương.

  VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG

  Vụ việc trợ giúp pháp lý đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật được xác định là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc khiếu nại kéo dài được dư luận đặc biệt quan tâm, nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương hay địa phương đưa tin hoặc trong vụ việc mà tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý kiến nghị các cơ quan, tổ chức về các vấn đề liên quan đến vụ việc.

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc đã được giải quyết nhiều lần hoặc do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

  Các bạn có thể xem chi tiết nội dung Thông tu 09 Tại đây.

  Cập nhật bởi lanbkd ngày 19/07/2018 10:05:52 CH Cập nhật bởi lanbkd ngày 19/07/2018 10:02:35 CH Cập nhật bởi lanbkd ngày 19/07/2018 09:59:27 CH
   
  1460 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #497881   26/07/2018

  vytran92
  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

  Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định về tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình. Theo đó:

  - Đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự, vụ việc trợ giúp pháp lý được xác định là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

  + Đáp ứng một trong những tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư 09.

  + Thực hiện trợ giúp pháp lý cho bị can, bị cáo bị truy tố nhiều tội danh trong cùng một vụ án.

  + Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng cấp dưới nhưng được cơ quan tiến hành tố tụng cấp trên lấy lên để giải quyết hoặc thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử.

  + Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc trả hồ sơ để điều tra lại hoặc điều tra bổ sung.

  + Thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ án mà Viện kiểm sát nhân dân đề nghị áp dụng mức hình phạt tù từ 02 năm trở lên, trừ những vụ việc được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

  + Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ án chỉ định người bào chữa.

  - Đối với vụ việc tham gia tố tụng dân sự:

  + Đáp ứng một trong những tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư 09.

  + Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc mà quy định của pháp luật về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án chưa rõ ràng, chưa được hướng dẫn áp dụng thống nhất hoặc chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp.

  + Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp dưới nhưng được Tòa án nhân dân cấp trên lấy lên để giải quyết hoặc thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử.

   - Đối với vụ việc tham gia tố tụng hành chính:

  + Đáp ứng một trong những tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư 09.

  + Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc phát sinh trong lĩnh vực mới mà chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp.

  + Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người.

  + Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài về quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng hoặc các lĩnh vực pháp luật khác tại địa phương.

   
  Báo quản trị |