Tiêu chí nào để phân biệt: Chế biến và trộn lẫn? trộn lẫn và sáp nhập? Chế biến và sáp nhập?

Chủ đề   RSS   
 • #223478 01/11/2012

  lanlannguyen

  Female
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2012
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 588
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 4 lần


  Tiêu chí nào để phân biệt: Chế biến và trộn lẫn? trộn lẫn và sáp nhập? Chế biến và sáp nhập?

  Có thể cho em biết có những tiêu chí nào để phân biệt  Chế biến và trộn lẫn ạ? trộn lẫn và sáp nhập? Chế biến và sáp nhập? Có thể cho ví dụ về chế biến, sáp nhập và trộn lẫn tài sản của các chủ thể khác nhau không ạ?

  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 02/11/2012 07:45:17 SA Sửa tiêu đề
   
  12610 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #223526   01/11/2012

  lanlannguyen
  lanlannguyen

  Female
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2012
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 588
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 4 lần


  Giáo trình chúng em viết rất rõ về điều kiện phương thức kiện iện đòi tài sản và kiện yêu cầu bồi thường nhưng không ghi chép về điều kiện kiện yêu cầu ngăn chặn hoặc chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật trong việc thực hiện quyền năng của chủ sh. luật sư có thể cho em rõ về điều kiện của phương thức kiện này không ạ?

   
  Báo quản trị |  
 • #223639   01/11/2012

  lanlannguyen
  lanlannguyen

  Female
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2012
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 588
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 4 lần


   

  Về tiền phúng viếng ạ.

  di sản là toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người chết để lại. tiền phúng viếng là tài sản sau khi người đó đã chết. nếu như vậy thì sẽ không được xem là di sản thừa kế ạ?

  Về mặt thực tế là để dùng cho các việc liên quan đến giỗ, bàn thờ, bát hương sau này... sẽ giao cho ng nhận hoặc có trách nhiệm chăm sóc bàn thờ. vậy nếu như có tranh chấp tiền này tòa án sẽ giải quyết như thế nào?

  có ý kiến cho rằng tiền này thuộc về hợp đồng tặng cho ng đã khuất, nếu có tranh chấp tòa án không giải quyết được thì trả về bên tặng vì bên nhận là người đã chết không xác lập giao dịch tặng cho.

  vậy em nên hiểu như thế nào (trong trường hợp người để lại di sản không chỉ định gì trong di chúc về số tiền này)

   
  Báo quản trị |