Tiếp tục thông qua 6 án lệ sau đây từ ngày 14/12/2017

Chủ đề   RSS   
 • #478550 15/12/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1679 lần


  Tiếp tục thông qua 6 án lệ sau đây từ ngày 14/12/2017

  >>> 6 following judicial precedents available for use from December 14, 2017

  Ngày 14/12/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức phiên họp để thảo luận và thông qua 6 án lệ tại Quyết định 299/QĐ-CA ngày 28/12/2017, cụ thể là 6 án lệ sau đây:

  1. Quyết định giám đốc thẩm số 01/2017/KDTM-GĐT ngày 1/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”;

  2. Quyết định giám đốc thẩm số 14/2017/KDTM-GĐT ngày 6/6/2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”;

  3. Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10/11/2016 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”;

  4. Quyết định giám đốc thẩm số 02/2011/DS-GĐT ngày 17/1/2011 của Tòa Dân sự TANDTC về vụ án “Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”;

  5. Quyết định giám đốc thẩm số 394/2012/DS-GĐT ngày 23/8/2012 của Tòa Dân sự TANDTC về vụ án “Tranh chấp hợp đồng đổi đất”;

  6. Quyết định giám đốc thẩm số 573/2013/DS-GĐT ngày 16/12/2013 của Tòa Dân sự TANDTC về vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản ”.

  Xem chi tiết Quyết định 299/QĐ-CA ngày 28/12/2017 tại file đính kèm. 

  Cập nhật bởi trang_u ngày 15/12/2017 08:41:38 SA
   
  28998 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận