Tiếp tục ký hợp đồng khoán việc, có bị khấu trừ thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #430506 12/07/2016

  Tiếp tục ký hợp đồng khoán việc, có bị khấu trừ thuế TNCN không?

  Nhân sự công ty em kí thỏa thuận thử việc hai tháng, làm cam kết 02 nên không bị khấu trừ 10%

  Nhân sự tiếp tục kí hợp đồng khoán việc 1 tháng, Trường hợp này cho em hỏi có bị khấu trừ thuế TNCN không.

   
  2805 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận