DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

Tiếp tục giải ngân về tín dụng đối với hộ nghèo mới thoát nghèo

(NgocHoLaw)

giải ngân tín dụng

Quyết định 02/2021/QĐ-TTg

Ngày 21/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2021/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 28/20215/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Theo đó, Thủ tướng đã bỏ mốc thời gian "và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020". Do đó, Quyết định Quyết định 28/20215/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Hộ mới thoát nghèo được hưởng chính sách vay vốn theo Quyết định này là:

- Đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Có thu nhập bình quân đầu người hàng năm cao hơn chuẩn cận nghèo được UBND cấp xã xác nhận.

- Thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa 3 năm.

Hộ mới thoát nghèo được hưởng chính sách cho vay như sau:

- Nguồn vốn: cho vay theo quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP .

- Mức cho vay: do Ngân hàng chính sách và Hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không được vượt quá  mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo trong cùng thời kỳ.

Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

- Lãi suất cho vay: bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trong cùng thời kỳ, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

- Hồ sơ, thủ tục cho vay và xử lý nợ bị rủi ro: Hồ sơ, quy trình và thủ tục cho vay đối với hộ mới thoát nghèo được thực hiện như đối với cho vay hộ nghèo. Việc xử lý nợ bị rủi ro đối với các khoản nợ của hộ mới thoát nghèo được thực hiện theo cơ chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Quyết định 02/2021/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 01/3/2020.

Xem chi tiết tại:

  •  757
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…