Tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri chỉ trong 15 ngày

Chủ đề   RSS   
 • #403408 21/10/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4217 lần


  Tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri chỉ trong 15 ngày

  Đó là một trong những quy định nổi bật tại dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.

  Theo đó, kiến nghị của cử tri được phân loại dựa theo thẩm quyền giải quyết như sau:

  Nhóm 1: Kiến nghị của cử tri thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ, cơ quan, địa phương giải quyết, trả lời thì bộ, cơ quan, địa phương tiếp nhận, giải quyết và trả lời cử tri, báo cáo kết quả giải quyết đến các cơ quan, tổ chức có liên quan theo đúng thời gian quy định.

  Nhóm 2: Kiến nghị của cử tri có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều bộ, cơ quan, địa phương được giao cho một bộ, cơ quan, địa phương chủ trì xử lý, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan giải quyết, trả lời cử tri, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị đến cơ quan, tổ chức có liên quan theo đúng thời gian quy định.

  kiến nghị của cử tri

  Tùy theo loại kiến nghị mà thời hạn tiếp nhận, giải quyết và trả lời khác nhau:

  Đối với kiến nghị của cử tri thuộc nhóm 1: 15 ngày làm việc.

  Đối với kiến nghị của cử tri thuộc nhóm 2: 20 ngày làm việc.

  Xem chi tiết dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội tại đây.

   
  4217 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận