Tiền viện phí thu được có dùng trả lương trực tiếp cho bác sĩ được không?

Chủ đề   RSS   
  • #494162 14/06/2018

    Tiền viện phí thu được có dùng trả lương trực tiếp cho bác sĩ được không?

    Tôi là Kế toán của 1 bệnh viện đa khoa tỉnh (công lập) thực hiện cơ chế tự chủ. Xin hỏi số tiền viện phí thu được của bệnh nhân bằng tiền mặt tôi có thể dùng trực tiếp để chi lương và các khoản phụ cấp cho các bác sĩ được không hay phải nộp vào kho bạc nhà nước và chi thanh toán cho người lao động qua tài khoản?

     
    1190 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận