tiền tử tuất được lĩnh bao nhiêu

Chủ đề   RSS   
  • #363860 21/12/2014

    tiền tử tuất được lĩnh bao nhiêu

    cha tôi là cán bộ nghỉ hưu đã lâu. Nay cha tôi mất thì chế độ tử tuất và mai táng phí cho cha tôi được là bao nhiêu, Xin Luật sư trả lời giúp tôi.

     
    2687 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận