Tiền thưởng cuối năm có đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Chủ đề   RSS   
 • #514295 26/02/2019

  sunshine19
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 132 lần


  Tiền thưởng cuối năm có đóng thuế thu nhập cá nhân không?

  Mình đang có vài thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân, các thu nhập sau có bị đánh thuế TNCN không?

  - Tiền thuê nhà

  - Tiền thưởng thu nhập cuối năm (làm trong đơn vị sự nghiệp nhà nước)

  - Tiền chênh lệch khi mua bán cổ phiếu chứng khoán

  Theo tìm hiểu thì mình được biết

  + Tiền thuê nhà mà công ty trả thay cho người lao động là khoản thu nhập đóng thuế thu nhập cá nhân theo điểm đ.1 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (Tiết này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC):

  "Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động. 

  Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc. 

  Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập."

  + Tiền thưởng cuối năm đóng thuế như bình thường vì không nằm trong các khoản thưởng được miễn thuế theo điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

  "e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

  ..." (anh xem chi tiết tại văn bản)

  +  Tiền chênh lệch khi mua bán cổ phiếu chứng khoán cũng đóng thuế anh nhé, đây là thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

  "4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

  b. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp. (Điểm này được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BTC).

   
  1060 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận