Tiền sửa chữa trích từ nguồn thu của đơn vị, không khai báo thuế

Chủ đề   RSS   
 • #446151 09/02/2017

  Tiền sửa chữa trích từ nguồn thu của đơn vị, không khai báo thuế

  Cho em hỏi chút ạ.

  3 tháng trước.cơ quan e có sửa chữa máy móc. sau khi sửa em làm mất hóa đơn liên 2 (giao cho khách hàng) nhưng tiền trả sửa chữa này là trích quỹ từ nguồn thu của đơn vị không phải khai báo với cơ quan thuế. vậy em có bị xử phạt không ạ ?

   

   
  2969 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận