tiền sử dụng đất.

Chủ đề   RSS   
 • #133920 25/09/2011

  trinhbtht

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2011
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 665
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  tiền sử dụng đất.

  năm 1995 nhà nước lập một Ban quản lý dự án tổ chức di dân từ khu đất A sang khu đất B đã được đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng ( san lấp đất, mở đường xá).
  khi di dân từ khu A đến khu B ban quản lý dự án  không đền bù về đất ở khu A. đến khu B  Ban quản lý dự án này thu tiền cơ sở hạ tầng của người dân( không phải tiền sử dụng đất, không có quyết định giao đất, chỉ có thông báo), tiền được đóng được khấu trừ từ tiền đền bù tài sản ở khu A. ( đa số chỉ bằng một nữa tiền cơ sở hạng tầng ở khu B). một số trường hợp đóng hết tiền CSHT, một số còn thiếu cho đến nay.
  đến nay năm 2011 nhà nước cấp giấy chứng nhận QSD đất tại khu B. và thu 100% tiền sử dụng đất.
  như vậy việc thu tiền sử dụng đất là 100% đối với đất ở tại khu B là đúng hay sai. trong khi đó người sử dụng đất chỉ nói là Đất đổi Đất và không đóng tiền.
  mong các anh chị luật sư tư vấn dùm là việc thu tiền SD đất như vậy có đúng không? dựa trên cơ sở pháp luật nào?.
  việc người dân không chịu đóng tiền với lý do là đất đổi đất là có cơ sở hay không?
  em chân thành cảm ơn.
   
  5180 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #139647   14/10/2011

  garan
  garan
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/08/2011
  Tổng số bài viết (1472)
  Số điểm: 12551
  Cảm ơn: 682
  Được cảm ơn 858 lần
  Moderator

  chào bạn!
  việc nhà nước thu tiền SD đất là đúng bạn ah. ngay cả khi các bạn ở khu đất A mà không chuyển sang khu đất B vẫn phải đóng tiền sử dụng đất cơ mà. điều 17,18 hiến pháp quy định đất đai là của nhà nước (của toàn dân do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu). như vậy các bạn sử dụng phải đóng tiền SD là đúng rồi. việc người dân không chịu đóng tiền là không có cơ sở.
  thân!
   
  Báo quản trị |  
 • #139670   14/10/2011

  trinhbtht
  trinhbtht

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2011
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 665
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  bạn nói chung chung vậy khó hiểu quá. cấp giấy chứng nhận QSD đất hay thu tiền SD đất điều phải dựa trên cơ sở pháp luật. như tôi trình bày thì đây là tiền sử dụng đất ở chứ không phải tiền thuế sử dụng đất ở phải đóng hàng năm. đây là vấn đề nhạy cảm vì nếu như giao đất thì là giao đất không đúng thẩm quyền ( ban quản lý dự án không có thẩm quyền giao đất). nếu nói là đất đổi đất thì mình chưa tìm ra cơ sở pháp lý. mình xin trích một số hướng dẫn tại nghị định 84/2007/NĐ-CP.

  Điều 16. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đất đã được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng người đang sử dụng đất đã nộp tiền để được sử dụng đất

  Đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng người đang sử dụng đất có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau đây:

  1. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất đã được giao và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  2. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thực hiện như sau:

  a) Đối với diện tích đất được giao thuộc nhóm đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp nhưng không phải đất ở thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất;

  b) Đối với diện tích đất được giao làm đất ở trong hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất; đối với diện tích đất còn lại đã có nhà ở (nếu có) thì được cấp Giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP; đối với diện tích còn lại không có nhà ở (nếu có) được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP.

  theo bản thân tôi nghĩ. nếu như xem đây là trường hợp giao đất thì chỉ thu 50% tiền sử dụng đất ở.

  còn những trường hợp giải tỏa ở khu A mà không đền bù về đất có thể xem đây là đất đổi đất hay không? vì nguồn gốc sử dụng đất ở khu A là trước ngày 15/10/1993 và có thể miễn 100% tiền sử dụng đất hay không?

  chúng ta không nói chung chung theo cảm tính, mà phải theo quy định pháp luật hẳn hoi. mong anh chị em tham gia ý kiến đóng góp.

   
  Báo quản trị |