Tiền lương vùng 3

Chủ đề   RSS   
 • #368220 19/01/2015

  mityeuthuong

  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:19/01/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tiền lương vùng 3

  tôi là giáo viên được tuyển dụng vào tháng 8/2014 của xã thuộc diện đặc biệt khó khăn(vùng 3). tôi tốt nghiệp bằng đại học. xin hỏi luật sư lương của tôi được tính như thế nào. do lương của tôi và bạn tôi có sự chênh lệch khá lớn, mà lại cùng công tác ở vùng 3. mong luật sư giúp đỡ cho tôi, xin chân thành cảm ơn

   

   
  3302 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #446745   17/02/2017

  Chào bạn!

  Dựa vào thông tin mà bạn cung cấp, tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

  Tổng số tiền lương của bạn bao gồm:

  1. Lương cơ bản

  Do bạn không nói rõ bạn là giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở hay Trung học phổ thông; đã viên chức hay làm việc theo hợp đồng, nên tôi không thể trả lời chi tiết giúp bạn được vì giáo viên ở mỗi cấp học lại được xếp vào các ngạch khác nhau. Vì vậy, đề nghị bạn xem Nghị định 204/2004/NĐ-CP để xác định ngạch của mình và bậc lương theo ngạch đó.

  2.Phụ cấp đứng lớp

  Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định về phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo (còn gọi là phụ cấp đứng lớp) như sau:

  “1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

  a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

  b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

  c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.”

  Như vậy, do bạn đã trực tiếp giảng dạy nên bạn được hưởng phụ cấp ưu đãi với nhà giáo hay còn gọi là phụ cấp đứng lớp, cho dù bạn chưa đủ số tiết giảng dạy theo định mức.

  Về mức phụ cấp đứng lớp, Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định về mức phụ cấp và cách tính như sau:

  “1. Mức phụ cấp

  a) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);

  b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

  c) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

  d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;

  đ) Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng;

  e) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

  Việc xác định địa bàn miền núi thực hiện theo quy định của Uỷ ban Dân tộc; địa bàn hải đảo theo thực tế địa lý; địa bàn vùng sâu, vùng xa tuỳ theo đặc điểm của từng địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn sau khi có ý kiến thống nhất của Liên Bộ.

  2. Cách tính

  Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.”

  Dựa vào điều luật trên, đồng thời xem xét đến trường hợp cụ thể của mình, bạn có thể xác định được mức phụ cấp đứng lớp của mình.

  3.Phụ cấp thâm niên

  Về đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên được quy định tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH  như sau:

  Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

  1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

  2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

   3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:

  a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);

  b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này.”

  Do bạn không nói rõ bạn đã thuộc biên chế hay chưa nên tôi không thể xác định bạn có được hưởng phụ cấp thâm niên hay không. Tuy nhiên, cũng theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP này, điều kiện được tính hưởng tính thâm niên là: “Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.”

  Đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn là giáo viện giảng dạy từ tháng 8 năm 2014 đến thời điểm bạn hỏi là tháng 1 năm 2015 và cho đến nay (1/2017) vẫn chưa được 5 năm nên bạn không có đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên.

  4.Phụ cấp ưu đãi

  Điều 7 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 19/2013/NĐ-CP) quy định:

  “Điều 7. Phụ cấp ưu đãi

  Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.”

  Theo đó, bạn là nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khan nên bạn sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi 70% mức lương hiện hưởng.

  Một số chế độ ưu đãi khác, bạn tìm hiểu thêm tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 19/2013/NĐ-CP) và các thông tư hướng dẫn thi hành.

  Hiện tại, do các thông tin mà bạn cung cấp còn hạn chế, nên tôi chỉ có thể trả lời sơ bộ cho bạn như vậy. Để có được câu trả lời chính xác hơn bạn nên liên hệ trực tiếp với luật sư để cung cấp thêm những thông tin cụ thể, cũng như trao đổi để tìm ra phương án tốt nhất.

  Chuyên viên tư vấn Nguyễn Hà Tường Vân

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |