DanLuat
×

Thêm bình luận

Tiền lương, tiền công tháng làm việc trong năm có 24 ,25 ngày làm việc sẽ áp dụng như thế nào ?

(blue9)

  •  43485
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…