Tiền lương làm thêm cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng

Chủ đề   RSS   
 • #567888 19/02/2021

  Tiền lương làm thêm cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng

  Theo điểm c, khoản 4 , điều 80 nghị định 145/2020/NĐ-CP : Trường hợp lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ. Vậy từ tiếng thứ 7 đến tiếng thứ 8 được tính 100%; từ tiếng làm thêm thứ 8 trở đi được tính 150%.

   
  89 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn fortressvn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận