Tiền lương của người lao động được cấu thành như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #539416 27/02/2020

  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (432)
  Số điểm: 2957
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 66 lần


  Tiền lương của người lao động được cấu thành như thế nào?

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2012: Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

  Tiền lương mà doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận để ghi trong hợp đồng lao động được căn cứ cấu thành bởi 03 thành tố:

  1. Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương của công việc, chức danh đó trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp.

  2. Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh; và, được quy định cụ thể trong Bảng Phụ cấp lương hoặc kèm theo trong thang, bảng lương của doanh nghiệp.

  3. Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động; trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của doanh nghiệp không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

  Trong 03 thành tố này, tùy ở các doanh nghiệp khác nhau mà có hoặc không có Phụ cấp lương và Các khoản bổ sung khác; nhưng Mức lương là thành tố bắt buộc. Không thể thỏa thuận tiền lương với người lao động thấp hơn Mức lương tương ứng với công việc, chức danh đó.

   
  446 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận