Tiền lương của người bị tai nạn lao động

Chủ đề   RSS   
  • #514544 27/02/2019

    Tiền lương của người bị tai nạn lao động

    Theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động. Tuy nhiên, nếu người sử dụng lao động mua bảo hiểm tai nạn lao động (đơn vị bảo hiểm tư nhân) cho người lao động, trong đó thỏa thuận rằng đơn vị bảo hiểm sẽ chi trả trợ cấp/bồi thường + một khoản bằng tiền lương trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động cho người lao động thì người sử dụng lao động có phải chi trả khoản tiền lương này nữa hay không?

     
    665 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận