Tiền lương bao nhiêu thì phải đóng thuế?

Chủ đề   RSS   
 • #455637 02/06/2017

  thuytrang95
  Top 500
  Female


  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2017
  Tổng số bài viết (233)
  Số điểm: 2190
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 91 lần


  Tiền lương bao nhiêu thì phải đóng thuế?

  Hẳn rằng đi làm rồi ai cũng lăn tăn chuyện tiền lương, rồi hàng tháng có được nhận đầy đủ khoản lương hay bị trừ tiền bảo hiểm, tiền thuế,...

  Hãy cùng tìm hiểu xem quy định về mức lương phải đóng thuế như thế nào.

  Thu nhập chịu thuế bao gồm

  - Điểm a, Khoản 2  Điều 3 Thông tư 65/2013/TT-BTC quy định: 

  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công nhận được dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.[...]

  Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định mức miễn trừ gia cảnh với cá nhân là 9 triệu đông/ tháng, tương đương 108 triệu đồng/ năm. Ngoài ra, đối với cá nhân có người phụ thuộc thì mỗi người phụ thuộc được trừ 3,6 triệu đồng/ người phụ thuộc/ tháng. Mỗi cá nhân thì có thể có nhiều người phụ thuộc tuy nhiên một người chỉ được đăng ký làm người 

  "Điều 12: Mức miễn trừ gia cảnh

  Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế như sau:

  1. Mức giảm trừ gia cảnh:

  a) Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

  b) Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

  Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện theo mức do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

  2. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế."

  Người lao động phải tiến hành kê khai thuế, đối với người có thu nhập dưới 108 triệu đồng/ năm phải lập bản cam kết thu nhập không vượt quá 108 triệu đồng/ năm để không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

  - Ngoài ra, còn có quy định tiền lương của người lao động không kí hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng mà có tổng thu nhập trên hai triệu đồng/ lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập. Việc khấu trừ này sẽ do người sử dụng lao động khấu trừ trước khi trả lương cho người lao động.

  Điểm i, Khoản 1, Điều 25 , Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

  "Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.[...]"

   
  3510 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytrang95 vì bài viết hữu ích
  thuychichu (02/06/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #455763   02/06/2017

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1274)
  Số điểm: 11503
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 265 lần


  Cảm ơn bạn. Chuyện tính lương, đóng thuế, bảo hiểm mình cũng đang rất mơ hồ. Vậy tức là nếu mình có 1 người phụ thuộc là mẹ thì mình làm lương 9+3,6 = 12,6 triệu/tháng vẫn không phải đó thuế phải không? Mẹ mình có được tính là người phụ thuộc không? (giả sử mẹ không có khả năng lao động, không có thu nhập)

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuychichu vì bài viết hữu ích
  thuytrang95 (04/06/2017)
 • #455940   04/06/2017

  thuytrang95
  thuytrang95
  Top 500
  Female


  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2017
  Tổng số bài viết (233)
  Số điểm: 2190
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 91 lần


  Khoản 2, Điều 13 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định về người phụ thuộc như sau: 

  3. Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều này như sau:

  a) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) dưới 18 tuổi;

  b) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật không có khả năng lao động;

  c) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông mà không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 Điều này;

  d) Người ngoài độ tuổi lao động, người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị khuyết tật không có khả năng lao động mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 Điều này, bao gồm:

  - Vợ hoặc chồng của người nộp thuế;

  - Cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế;

  - Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

  Như vậy, dựa trên căn cứ đó thì mẹ bạn cũng sẽ được là người phụ thuộc. Tuy nhiên,  bạn cũng nên lưu ý rằng mỗi người chỉ được đăng ký làm người phụ thuộc cho một cá nhân nên nếu có người khấc cũng đã đăng ký người phụ thuộc là mẹ bạn, thì mẹ bạn sẽ không trở thành người phụ thuộc của bạn được nhé

   
  Báo quản trị |