DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

Tiền công tác phí trong doanh nghiệp

(Camgiangsn)

Đối với doanh nghiệp, pháp luật không quy định về chế độ công tác phí (chỉ quy định đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp để áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức).

Do đó, việc gọi khoản chi này là công tác phí hay phụ cấp tiền ăn là tùy vào quy chế nội bộ của công ty.

Vấn đề cần lưu ý về thuế TNCN là:

Theo Công văn 1166/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại do Tổng cục Thuế ban hành có hướng dẫn

Về Khoản tiền công tác phí: Trường hợp các Khoản thanh toán tiền công tác phí như tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn của các cá nhân đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các Khoản thanh toán tiền công tác phí này là Khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân."

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-1166-TCT-TNCN-thue-thu-nhap-ca-nhan-tien-cong-tac-phi-dien-thoai-2016-306447.aspx

Nghĩa là: Tiền công tác phí nếu được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (tức đảm bảo về hóa đơn, chứng từ) theo quy định của thì các Khoản thanh toán tiền công tác phí này là Khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, nếu gọi đây là công tác phí sẽ có lợi hơn cho người lao động. 

Tuy nhiên, cần xác định là yếu tố "công tác", tức người lao động được công ty điều động đi làm việc tạm thời theo nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí công việc. 

  •  840
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…