Tiền ăn trưa, chiều của người lao động có được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Chủ đề   RSS   
 • #545110 30/04/2020

  huynhnhunguyet

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2020
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tiền ăn trưa, chiều của người lao động có được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

  Luật sư xin cho tôi hỏi 2 vấn đề là:
  1. Công ty có tổ chức bữa ăn trưa cho nhân viên nhưng công ty chúng tôi có chi trả thêm tiền ăn chiều cho nhân viên vậy tiền ăn chiều có được khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân không? 
  2. Đi làm ngày chủ nhật công ty không tổ chức bữa ăn mà chi tiền cho người lao động thì tiền ăn này có được khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân không?
   
  1524 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545133   30/04/2020

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1274)
  Số điểm: 11503
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 265 lần


  Về vấn đề tiền ăn cho NLĐ thì hiện nay không có phân biệt bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, quy định pháp luật về lao động (và các quy định liên quan) chỉ dùng 1 khái niệm duy nhất là "tiền ăn giữa ca".

  Theo đó, tất cả các khoản tiền ăn như chị nêu đều là tiền ăn giữa ca của NLĐ.

  Các khoản tiền ăn này sẽ thuộc diện không chịu thuế TNCN nếu công ty chị tổ chức bữa ăn cho NLĐ hoặc chi tiền mặt không vượt quá mức quy định của công ty nhà nước (730.000 đồng/tháng):

  Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  "Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

  g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

  Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

  Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước."


  (Việc này áp dụng cả với trường hợp công ty vừa tổ chức bữa ăn vừa chi tiền cho NLĐ: nếu số tiền mặt chi trực tiếp cho NLĐ không vượt quá quy định thì sẽ không chịu thuế TNCN).

   
  Báo quản trị |  
 • #545139   30/04/2020

  nhatgiabao
  nhatgiabao
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2885
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 97 lần


  Trường hợp của bạn mình có chia sẻ về việc tính thuế thuâ nhập cá nhân về tiền ăn trưa như sau:

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì doanh nghiệp thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa KHÔNG VƯỢT quá 730.000 đồng/người/tháng.

  Bên cạnh đó theo quy định tại Tiết g.5 Điểm g Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC:

  Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  ...g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

  Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.[...]”

  Như vậy, trong trường hợp công ty trả tiền ăn trưa, ăn giữa ca cho người lao động mỗi tháng thì: khoản tiền này sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân nếu không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Trường hợp mức chi cao hơn quy định thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế.

   

  Bảo Bảo

   
  Báo quản trị |  
 • #545142   30/04/2020

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Đối với khoản tiền ăn giữa ca sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động.
   
  Trường hợp, đơn vị chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là: 730.000 đồng/người/tháng.
   
  Ví dụ doanh nghiệp chi 1.000.000 đồng/người/tháng thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 270.000 đồng.
   
  Báo quản trị |  
 • #545180   30/04/2020

  Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.
   
  Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.
   
  Tham khảo chi tiết tại Điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
   
  Từ 15/10/2016: Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân - quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH.
   
  Báo quản trị |  
 • #545257   01/05/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 50 lần


  Theo quy định hiện hành, không có quy định giới hạn về mức tiền ăn trưa, ăn giữa ca. Như vậy, tùy vào điều kiện kinh tế, tính chất công việc mà doanh nghiệp có thể quy định tự do về mức tiền ăn trưa, ăn giữa ca này.

  Lưu ý rằng, mặc dù các khoản chi cho tiền ăn trưa, ăn giữa ca sẽ được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện; nhưng, các khoản chi này sẽ tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu vượt quá 730.000 đồng/người/tháng như đã đề cập ở trên.

   
  Báo quản trị |