TỈ GIÁ QUY ĐỔI ĐỒNG NGOẠI TỆ RA ĐỒNG VN từ 01/01/2015

Chủ đề   RSS   
 • #387278 10/06/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  TỈ GIÁ QUY ĐỔI ĐỒNG NGOẠI TỆ RA ĐỒNG VN từ 01/01/2015

  Cục Thuế TP HCM có ban hành 02 văn bản
  1.- Công văn số 3158/CT-TTHT ngày 15/04/2015 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam
  2.- 
  Công văn số 3081/CT-TTHT ngày 10/4/2015 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế

  Nội dung nhắc nhở, lưu ý t
  rường hợp doanh nghiệp của các anh chị đã xuất hóa đơn áp dụng tỷ giá liên ngân hàng thì bắt buộc phải lập biên bản điều chỉnh lại theo tỷ giá giao dịch thực tế kể từ 01/01/2015.


  Sau đó, căn cứ vào biên bản này, các bên kê khai điều chỉnh doanh thu, chi phí
   

  Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước:
  “...
  Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

  - Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

  - Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

  - Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”
  Trường hợp Công ty có phát sinh doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ thì Công ty phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo hướng dẫn nêu trên (tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua vào hoặc bán ra chuyển khoản của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản).

   

   
  4045 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận