Thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia người nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #85109 25/02/2011

  pvsegtckt

  Sơ sinh

  , Vietnam
  Tham gia:19/04/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia người nước ngoài

  cho minh xin hỏi thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia người nước ngoài tính tỷ lệ như thế nào? Cho minh biết với nhé
   
   
  6200 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #85123   25/02/2011

  pvsegtckt
  pvsegtckt

  Sơ sinh

  , Vietnam
  Tham gia:19/04/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật Thuế thu nhập cá nhân ban hành năm 2008 Những cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân:      

     *. Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.      

     *. Cá nhân cư trú là người đáp ứng  một trong các điều kiện sau đây:     

     *. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;     

     *. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn. 

  Thu nhập chịu thuế

  bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ vốn đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ nhận quà tặng;  

  Thuế suất:

  Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần cụ thể như sau: 

  Bậc thuế #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 160.45pt; height: 37.45pt;">Phần thu nhập tính thuế/năm(triệu đồng) #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 133pt; height: 37.45pt;">Phần thu nhập tính thuế/tháng(triệu đồng) #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 70pt; height: 37.45pt;">Thuế suất (%)
  #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 48.45pt;">1 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 160.45pt;">Đến 60 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 133pt;">Đến 5 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 70pt;">5
  #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 48.45pt;">2 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 160.45pt;">Trên 60 đến 120 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 133pt;">Trên 5 đến 10 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 70pt;">10
  #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 48.45pt;">3 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 160.45pt;">Trên 120 đến 216  #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 133pt;">Trên 10 đến 18 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 70pt;">15
  #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 48.45pt;">4 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 160.45pt;">Trên 216 đến 384 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 133pt;">Trên 18 đến 32 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 70pt;">20
  #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 48.45pt;">5 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 160.45pt;">Trên 384 đến 624 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 133pt;">Trên 32 đến 52 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 70pt;">25
  #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 48.45pt;">6 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 160.45pt;">Trên 624 đến 960 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 133pt;">Trên 52 đến 80 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 70pt;">30
  #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 48.45pt;">7 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 160.45pt;">Trên 960 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 133pt;">Trên 80 #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 70pt;">35

   

  Chuyên gia hay cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam được cho phép chuyển thu nhập ra nước ngoài sau khi hoàn thành nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước Việt Nam. 

   
  Báo quản trị |  
 • #85267   26/02/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14767)
  Số điểm: 102312
  Cảm ơn: 3402
  Được cảm ơn 5252 lần
  SMod

  @ pvsegtckt : Bạn tự hỏi và tự trả lời rồi, vậy mọi người khỏi cần ý kiến nữa được không
   
  Báo quản trị |  
 • #85515   28/02/2011

  pvsegtckt
  pvsegtckt

  Sơ sinh

  , Vietnam
  Tham gia:19/04/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mình chỉ đính post đoàn này lên để hỏi xem có đúng ko?? vì mình ko chắc chắn lắm, cần thêm ý kiến của mọi người, mong mọi người đóng góp ý kiến
   
  Báo quản trị |