Thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #433166 10/08/2016

  ngockhanhbia

  Sơ sinh

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Thuế thu nhập cá nhân

  Kính gửi: Thư viện Pháp Luật

  Tôi là khách hàng của Thư viện Pháp Luật, xin hỏi Luật sư một số nội dung sau:

  - Tại Khoản 4, Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 quy định:

  “4. Sửa đổi Điều 10 như sau:

  Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

  3. Thuế suất:

  a) Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%;

  b) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%.

  Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

  c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

  d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%.”

  - Tại Điểm 4, Phụ lục 01 - Danh Mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Các dịch vụ khác không chịu thuế GTGT thì thuộc diện chịu thuế TNCN theo thuế suất 1%.

  - Tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

  “Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

  1. Tổ chức, cá nhân nhận các Khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các Khoản thu tài chính khác.

  Cơ sở kinh doanh khi nhận Khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các Khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ Mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.”

  Căn cứ quy định nêu trên thì:

  Doanh ngiệp  chi “chiết khấu thanh toán”, chi hỗ trợ khách hàng đạt doanh số” cho các cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được Công ty chi trả các Khoản tiền này thì các Khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN 1%.

  Vậy khoản tiền thuế TNCN này có phải thuộc diện thu khấu trừ tại nguồn hay không? Hay các cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm tự kê khai nộp thuế theo mẫu số 01/CNKD ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính.

  Rất mong luật sư trả lời sớm. Cám ơn!

   
  19940 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận