THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Chủ đề   RSS   
 • #365166 27/12/2014

  THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  Kính nhờ Luật sư giải đáp và hướng dẫn giúp em trường hợp sau ạ:
  - Một người làm việc tại nhiều công ty thì các công ty trả thu nhập ( lương) sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế TNCN cho người lao động đó như thế nào ạ ? Cuối năm quyết toán thì người lao động phải tự quyết toán thuế TNCN hay có thể ủy quyền cho một trong các công ty quyết toán hộ ?
  - Một trong những công ty người này làm việc thuộc khu kinh tế ( người lao động được giảm 50% thuế TNCN) thì phần thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi người này làm việc tại đây cũng được giảm trừ 50% phải không ạ ?
  Rất mong nhận được sự phản hồi của Luật sư.
  Trân trọng !

   
  2745 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #368646   22/01/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  c.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  c.5) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lươngtiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

  d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

  d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo hướng dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điềunày.

  đTổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

  Trường hợp này thì cá nhân đó sẽ ủy quyền cho bất kỳ 1 đơn vị nào mà họ đang làm việc để thực hiện quyết toán thuế. Các đơn vị khác thì cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân.

  Còn đối với trường hợp cá nhân làm việc trong khu kinh tế thì thực hiện theo Thông tư 128/2014/TT-BTC

  b. Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh ở ngoài Khu kinh tế:

  b.1. Xác định số thuế tạm nộp được giảm:

  Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp được giảm

  =

  Thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ hoặc tạm nộp (hàng tháng, quý hoặc từng lần phát sinh) tương ứng với thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế

  x

  50%

  b.2. Xác định số thuế phải nộp được giảm:

  Thuế thu nhập cá nhân được giảm trong năm

  =

  Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm

  x

  Thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế

  x

  50%

  Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế

  Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm được xác định trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương, từ kinh doanh phát sinh trong năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

   
  Báo quản trị |