Thuế, phí phát sinh khi chuyển quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #550662 30/06/2020

  Thuế, phí phát sinh khi chuyển quyền sử dụng đất

  Về việc chuyển quyền sử dụng đất thì nghĩa vụ tài chính chính bao gồm các loại:

  1. Thuế TNCN của người chuyển nhượng: Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân (×) với thuế suất 2% (Điều 21 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

  2. Lệ phí trước bạ: mức lệ phí sẽ là 0,5% giá trị giao dịch (theo Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ).

  + Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

  + Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

  + Mức thu lệ phí trước bạ trường hợp này khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản/1 lần trước bạ

  3. Các phí và lệ phí khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai: Theo quy định của từng địa phương (theo Thông tư 85/2019/TT-BTC)

  4. Ngoài ra, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ còn phải công chứng, mức phí công chứng sẽ tính theo hướng dẫn tại Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện

   

   
  283 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận