THUẾ KHOÁN, CÁCH TÍNH PHẦN THUẾ VƯỢT ĐỐI VỚI KHOẢN DOANH THU KHOÁN

Chủ đề   RSS   
 • #390974 07/07/2015

  THUẾ KHOÁN, CÁCH TÍNH PHẦN THUẾ VƯỢT ĐỐI VỚI KHOẢN DOANH THU KHOÁN

  Cháu chào Chú LS!

  Cháu hiện đang làm kế toán cho một của hàng buôn bán Thiết bị Y Tế. Hiện tại, Sếp cháu yêu cầu cháu tìm hiểu về phần thuế vượt phải đóng mỗi tháng, quý khi doanh thu trên Hóa đơn (quyển) vượt mức đăng ký ban đầu. Bên cháu đăng ký mức doanh thu khoán là 150.000.000 triệu/tháng. Nhưng doanh thu mỗi tháng thường trên 200.000.000 triệu/tháng. Vậy chú cho cháu hỏi là đối với phần chênh lệch trên 50.000.000 đồng/tháng đó thì bên cháu sẽ chịu thêm những loại thuế gì? Và cách tính đối với mức vượt là như thế nào? ( Vì Sếp cháu yêu cầu cháu tìm hiểu và trình bày rõ ràng về cách tính phần thuế phải chịu đối với mức vượt trên 50.000.000tr/tháng).  

  Cháu cám ơn chú rất nhiều!

   

   
  3930 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận