Thuế khai thác nước mặt

Chủ đề   RSS   
 • #571868 31/05/2021

  Thuế khai thác nước mặt

  Công ty mở cụm công nghiệp và sử dụng nước mặt để xử lý nước sinh hoạt và bán cho các nhà máy sản xuất. Cần đóng những thuế gì khi khai thác nước mặt và các loại phí nào?

   

  Nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 41/2021/NĐ-CP:

  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

  1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

  “Điều 3. Trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

  Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất (sau đây gọi chung là chủ giấy phép) thuộc một trong các trường hợp sau đây phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

  1. Đối với khai thác nước mặt:

  a) Khai thác nước mặt để phát điện;

  b) Khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt."

   

  Phí thẩm định cấp giấy phép khai thác nước mặt

  Căn cứ theo thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm => Mức thu theo từng tỉnh thành.

   
  95 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận