Thuế GTGT hàng phi mậu dịch

Chủ đề   RSS   
 • #464447 14/08/2017

  Thuế GTGT hàng phi mậu dịch

  Thưa luật sư/ Thưa các chuyên viên kế toán,

  Công ty tôi có lô hàng phi mậu dịch về công cụ dụng cụ do nhà cung cấp nước ngoài tặng. Nay tôi có 1 câu hỏi thế này mong Mr/Ms hỗ trợ trả lời:

  Hàng phi mậu dịch là hàng được nhà cung cấp nước ngoài cho biếu tặng, do đó công ty nhận được hàng cho biếu tặng sẽ không có chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp nên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  "Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

  “Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

  1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đi với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

  2. Có chứng từ thanh toán không dùng tin mặt đi với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khu từng ln có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài"

  Nhưng với trường hợp hàng cho biếu tặng về đến Việt Nam, công ty sẽ thuê nhà cung cấp trong nước vận chuyển từ cảng về nhà máy, và đương nhiên có phát sinh thuế GTGT vận chuyển

  => Câu hỏi được đặt ra: thuế GTGT vận chuyển có đủ chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp trong nước được nêu trên có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

  Trân trọng cám ơn!

   

   
  1991 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận