Thuê gia công không có hoá đơn

Chủ đề   RSS   
  • #479457 22/12/2017

    Thuê gia công không có hoá đơn

    thưa luật sư: công ty e là công ty may, thuê đơn vị gia công cho nhưng đơn vị đó không có hoá đơn.

    mỗi lần thuê thường nhỏ hơn 20 triệu và trả toàn bộ là tiền mặt

    giờ e phải làm thế nào thì chi phí đó mới là hợp lý và hợp lệ ạ?

    e cảm ơn 

     
    3008 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #479519   23/12/2017

    theo mình thấy tại điểm b điều 9 luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật doanh nghiệp  ngày 19/6/2013 thì: "Khoản chi  đ hoá đơn, chng t theo quy định ca pháp lut. Đốvi hoá đơn mua hànghoá, dch v tng lần có giá tr từ hai mươi triu đng trở lên phi có chng t thanh toán không dùng tin mt, trừ các trưng hp khônbắt buc phải có chng t thanh toán không dùngtiền mặt theo quy định cpháp lut."

    Với việc thuê gia công của bạn bạn nói thường dưới 20 triệu thì được trừ trong trường hợp các khoản chi đó không thuộc khoản 2 điều 9 này. (trong trường hợp thuộc khoản 2 do bạn chưa thể hiện rõ một số dữ kiện như tôi thông tin về nguồn tài sản được sử dụng được chi trả và một số vấn đề khác nên tôi chưa thể trả lời cụ thể cho bạn được)

    Trân trọng

     
    Báo quản trị |  
  • #491744   14/05/2018

    TruongMinhToan
    TruongMinhToan
    Top 150
    Male
    Lớp 7

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:05/01/2016
    Tổng số bài viết (565)
    Số điểm: 9874
    Cảm ơn: 170
    Được cảm ơn 188 lần


    - Căn cứ vào khooản 02 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định về điều kiện để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế:

    1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 
    a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 
    b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. 
    c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. "
     
    - Căn cứ vào khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về nguyên tắc lập hóa đơn:
     
    "a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
    “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
     
    Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”
     
    => Theo 02 căn cứ trên, nếu như bên nhận gia công không xuất hóa đơn thì phần phí thuê gia công này không đáp ứng điều kiện để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
     
     
    Báo quản trị |