thuế đầu ra và đầu vào

Chủ đề   RSS   
 • #184418 10/05/2012

  thuế đầu ra và đầu vào

  Tôi có 2 vấn đề muốn hỏi luật sư:
  thứ nhất: công ty tôi thường xuyên phải xuất hóa đơn cho khách hàng trước khi có hóa đơn đầu vào. nên ngày tháng trên hóa đơn đầu ra mà công ty tôi xuất ra luôn là sớm hơn ngày hóa đơn đầu vào. Công ty tôi làm thế có đúng ko ah.
  Thứ 2: Vì là công ty Văn phòng phẩm nên công ty thường xuyên phải viết bảng kê kèm theo hóa đơn, nhưng mà số mục trên bảng kê mà công ty  tôi viết ra chưa đủ 10 mục, công ty viết vậy có đúng với quy định của hóa đơn ko ah.
  Xin luật sư trả lời giúp ah.
  Xin cảm ơn luật sư.
   
  6836 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #184426   10/05/2012

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  hoacomay22 viết:
  Tôi có 2 vấn đề muốn hỏi luật sư:
  thứ nhất: công ty tôi thường xuyên phải xuất hóa đơn cho khách hàng trước khi có hóa đơn đầu vào. nên ngày tháng trên hóa đơn đầu ra mà công ty tôi xuất ra luôn là sớm hơn ngày hóa đơn đầu vào. Công ty tôi làm thế có đúng ko ah.
  Thứ 2: Vì là công ty Văn phòng phẩm nên công ty thường xuyên phải viết bảng kê kèm theo hóa đơn, nhưng mà số mục trên bảng kê mà công ty  tôi viết ra chưa đủ 10 mục, công ty viết vậy có đúng với quy định của hóa đơn ko ah.
  Xin luật sư trả lời giúp ah.
  Xin cảm ơn luật sư.


  Trường hợp 1 bạn nên hạn chế vì điều này là trái luật, bán hàng mà không có hóa đơn đầu vào thì dễ bị quy vào bán khống lắm. Rất nhiều cơ quan thuế khi duyệt quyết toán không chấp nhận trường hợp này.

  Trường hợp 2 bạn thực hiện điều này theo Điều 17 của TT153/2010

  Trích dẫn:

  Điều
  17. Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn

  Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hoá đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

  1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn. Dòng ghi hàng hoá cuối cùng của số hoá đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hoá đầu số hoá đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hoá đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hoá đơn này đến hoá đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hoá đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hoá đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

  2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm theo hoá đơn.

  a) Nội dung ghi trên hóa đơn

  Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

  Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư này.

  b) Nội dung trên bảng kê

  Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

  + Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

  + Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

  Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hoá đơn.

  Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hoá đơn.

  Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

  Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 10/05/2012 09:18:37 SA
   
  Báo quản trị |