Thuế chống bán phá giá đối với thép

Chủ đề   RSS   
 • #521681 26/06/2019

  Thuế chống bán phá giá đối với thép

  Ngày 18 tháng 6 năm 2019, Bộ Tài Chính ban hành Quyết định 1711/QĐ-BCT năm 2019 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc. Theo đó, các hàng hóa có mã HS 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99 bị áp thuế. Trong đó, có liệt kê cụ thể các công ty bị áp thuế, mức thuế cụ thể đối với từng công ty ( 20 công ty Trung Quốc và 3 Công ty Hàn Quốc), các sản phẩm được miễn trừ xem chi tiết tại điểm d mục 1. Trong đó có một số nội dung về hiệu lực đáng chú ý như sau:

  - Thời điểm có hiệu lực áp dụng là 7 ngày sau ngày ban hành quyết định. (ngày ban hành là 18 tháng 06 cho nên ngày có hiệu lực là ngày 26 tháng 06 năm 2019).

  - Quyết định này có hiệu lực 120 ngày từ ngày có hiệu lực. Trong trường hợp được gia hạn theo Khoản 1 Điều 81 Luật quản lý ngoại thương thì thời hạn áp dụng thực hiện theo quyết định gia hạn.

  - Trường hợp ngành sản xuất trong nước chịu thiệt hại đáng kể theo kết luận của cơ quan điều tra thì được quyền áp dụng thuế chống bán phá giá trở về trước.

   

   
  815 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn TVPL_PTSP vì bài viết hữu ích
  enychi (29/06/2019) ThanhLongLS (26/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận