Hiển thị 1-20 trong 1171 thuật ngữ
59 Trang 12345>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
V3000 Hệ thống thiết bị và phần mềm chuyên dụng chính cho hệ thống VTS. 13/2013/TT-BGTVT
Vắc xin là chế phẩm chứa kháng nguyên có khả năng tạo cho cơ thể đáp ứng miễn dịch, được dựng với mục đích phòng bệnh 22/2009/TT-BYT
Vắc xin là chế phẩm chứa kháng nguyên có khả năng tạo cho cơ thể đáp ứng miễn dịch, được dựng với mục đích phòng bệnh 22/2009/TT-BYT
Vắc xin là chế phẩm chứa kháng nguyên có khả năng tạo cho cơ thể đáp ứng miễn dịch, được dựng với mục đích phòng bệnh 22/2009/TT-BYT
Vắc xin là chế phẩm chứa kháng nguyên có khả năng tạo cho cơ thể đáp ứng miễn dịch, được dựng với mục đích phòng bệnh 22/2009/TT-BYT
Vạch dấu mớm nước an toàn Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi hoạt động 56/2008/QĐ-UBND
Vạch dấu mớm nước an toàn Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi hoạt động 56/2008/QĐ-UBND
Vạch dấu mớm nước an toàn Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi hoạt động 56/2008/QĐ-UBND
Vạch dấu mớm nước an toàn Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi hoạt động 56/2008/QĐ-UBND
Vạch dấu mớn nước an toàn Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được ghép chìm trong nước khi hoạt động 26/2011/QĐ-UBND
Vạch dấu mớn nước an toàn Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được ghép chìm trong nước khi hoạt động 26/2011/QĐ-UBND
Vạch dấu mớn nước an toàn Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được ghép chìm trong nước khi hoạt động 26/2011/QĐ-UBND
Vạch dấu mớn nước an toàn Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được ghép chìm trong nước khi hoạt động 26/2011/QĐ-UBND
Vách ngăn (Partitioning System) Là các bộ phận hoặc thiết bị, trừ đệm tựa lưng, dùng để bảo vệ người ngồi tránh nguy hiểm do hành lý dịch chuyển. Vách ngăn có thể được cấu tạo bằng lưới liền hay lưới đan được đặt phía trên đệm tựa lưng ở vị trí thẳng đứng hay ở vị trí gập xuống. Đối với xe có lắp vách ngăn, đệm tựa đầu được lắp trên xe như là thiết bị tiêu chuẩn phải được coi như một phần của vách ngăn. Tuy nhiên, ghế có lắp đệm tựa đầu sẽ không được coi là có vách ngăn của riêng ghế đó 3006/2003/QĐ-BGTVT
Vách ngăn (Partitioning System) Là các bộ phận hoặc thiết bị, trừ đệm tựa lưng, dùng để bảo vệ người ngồi tránh nguy hiểm do hành lý dịch chuyển. Vách ngăn có thể được cấu tạo bằng lưới liền hay lưới đan được đặt phía trên đệm tựa lưng ở vị trí thẳng đứng hay ở vị trí gập xuống. Đối với xe có lắp vách ngăn, đệm tựa đầu được lắp trên xe như là thiết bị tiêu chuẩn phải được coi như một phần của vách ngăn. Tuy nhiên, ghế có lắp đệm tựa đầu sẽ không được coi là có vách ngăn của riêng ghế đó 3006/2003/QĐ-BGTVT
Vách ngăn (Partitioning System) Là các bộ phận hoặc thiết bị, trừ đệm tựa lưng, dùng để bảo vệ người ngồi tránh nguy hiểm do hành lý dịch chuyển. Vách ngăn có thể được cấu tạo bằng lưới liền hay lưới đan được đặt phía trên đệm tựa lưng ở vị trí thẳng đứng hay ở vị trí gập xuống. Đối với xe có lắp vách ngăn, đệm tựa đầu được lắp trên xe như là thiết bị tiêu chuẩn phải được coi như một phần của vách ngăn. Tuy nhiên, ghế có lắp đệm tựa đầu sẽ không được coi là có vách ngăn của riêng ghế đó 3006/2003/QĐ-BGTVT
Vách ngăn (Partitioning System) Là các bộ phận hoặc thiết bị, trừ đệm tựa lưng, dùng để bảo vệ người ngồi tránh nguy hiểm do hành lý dịch chuyển. Vách ngăn có thể được cấu tạo bằng lưới liền hay lưới đan được đặt phía trên đệm tựa lưng ở vị trí thẳng đứng hay ở vị trí gập xuống. Đối với xe có lắp vách ngăn, đệm tựa đầu được lắp trên xe như là thiết bị tiêu chuẩn phải được coi như một phần của vách ngăn. Tuy nhiên, ghế có lắp đệm tựa đầu sẽ không được coi là có vách ngăn của riêng ghế đó 3006/2003/QĐ-BGTVT
Vắc-xin là sản phẩm chứa kháng nguyên khi được đưa vào cơ thể động vật sẽ tạo cho cơ thể động vật khả năng đáp ứng miễn dịch, được dùng với mục đích phòng bệnh 12/VBHN-BNNPTNT
VAMC Là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 1590/QĐ-NHNN
VAN Là dịch vụ giá trị gia tăng trong hoạt động tài chính bao gồm dịch vụ truyền, nhận chứng từ điện tử giữa người sử dụng dịch vụ và cơ quan chuyên môn để thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 78/2008/TT-BTC
VAN Là dịch vụ giá trị gia tăng trong hoạt động tài chính bao gồm dịch vụ truyền, nhận chứng từ điện tử giữa người sử dụng dịch vụ và cơ quan chuyên môn để thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 78/2008/TT-BTC
VAN Là dịch vụ giá trị gia tăng trong hoạt động tài chính bao gồm dịch vụ truyền, nhận chứng từ điện tử giữa người sử dụng dịch vụ và cơ quan chuyên môn để thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 78/2008/TT-BTC
VAN Là dịch vụ giá trị gia tăng trong hoạt động tài chính bao gồm dịch vụ truyền, nhận chứng từ điện tử giữa người sử dụng dịch vụ và cơ quan chuyên môn để thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 78/2008/TT-BTC
văn bản Là tất cả các loại công văn, tài liệu thuộc các hình thức văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Pháp lệnh, Lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư), văn bản hành chính (Quyết định cá biệt, Chỉ thị cá biệt, thông cáo, thông báo, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, giấy chứng nhận, giấy uỷ nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận, hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển), văn bản chuyên ngành, văn bản của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, điều ước quốc tế được gửi đến Bộ Thương mại hoặc từ Bộ Thương mại gửi đi 983/2006/QĐ-BTM
văn bản Là tất cả các loại công văn, tài liệu thuộc các hình thức văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Pháp lệnh, Lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư), văn bản hành chính (Quyết định cá biệt, Chỉ thị cá biệt, thông cáo, thông báo, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, giấy chứng nhận, giấy uỷ nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận, hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển), văn bản chuyên ngành, văn bản của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, điều ước quốc tế được gửi đến Bộ Thương mại hoặc từ Bộ Thương mại gửi đi 983/2006/QĐ-BTM
văn bản Là tất cả các loại công văn, tài liệu thuộc các hình thức văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Pháp lệnh, Lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư), văn bản hành chính (Quyết định cá biệt, Chỉ thị cá biệt, thông cáo, thông báo, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, giấy chứng nhận, giấy uỷ nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận, hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển), văn bản chuyên ngành, văn bản của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, điều ước quốc tế được gửi đến Bộ Thương mại hoặc từ Bộ Thương mại gửi đi 983/2006/QĐ-BTM
văn bản Là tất cả các loại công văn, tài liệu thuộc các hình thức văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Pháp lệnh, Lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư), văn bản hành chính (Quyết định cá biệt, Chỉ thị cá biệt, thông cáo, thông báo, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, giấy chứng nhận, giấy uỷ nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận, hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển), văn bản chuyên ngành, văn bản của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, điều ước quốc tế được gửi đến Bộ Thương mại hoặc từ Bộ Thương mại gửi đi 983/2006/QĐ-BTM
Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để áp dụng quy phạm pháp luật vào một trường hợp thực tế có chỉ đích danh tên người, nhóm người hay tổ chức hữu quan. Vd. Quyết định tặng huân chương cho ông A; Quyết định bổ nhiệm bà B làm giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh N, vv. Từ điển Luật học trang 563
Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để áp dụng quy phạm pháp luật vào một trường hợp thực tế có chỉ đích danh tên người, nhóm người hay tổ chức hữu quan. Vd. Quyết định tặng huân chương cho ông A; Quyết định bổ nhiệm bà B làm giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh N, vv. Từ điển Luật học trang 563
Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để áp dụng quy phạm pháp luật vào một trường hợp thực tế có chỉ đích danh tên người, nhóm người hay tổ chức hữu quan. Vd. Quyết định tặng huân chương cho ông A; Quyết định bổ nhiệm bà B làm giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh N, vv. Từ điển Luật học trang 563
Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để áp dụng quy phạm pháp luật vào một trường hợp thực tế có chỉ đích danh tên người, nhóm người hay tổ chức hữu quan. Vd. Quyết định tặng huân chương cho ông A; Quyết định bổ nhiệm bà B làm giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh N, vv. Từ điển Luật học trang 563
Văn bản chuyên ngành Là văn bản phản ảnh nội dung của chuyên ngành như: Công tác chính trị; tác chiến; huấn luyện; đối ngoại quân sự; khoa học, công nghệ; xây dựng cơ bản; kinh tế; tài chính, kế toán; tư pháp; bảo hiểm, y tế 91/2012/TT-BQP
Văn bản chuyên ngành Là văn bản phản ảnh nội dung của chuyên ngành như: Công tác chính trị; tác chiến; huấn luyện; đối ngoại quân sự; khoa học, công nghệ; xây dựng cơ bản; kinh tế; tài chính, kế toán; tư pháp; bảo hiểm, y tế 91/2012/TT-BQP
Văn bản chuyên ngành Là văn bản phản ảnh nội dung của chuyên ngành như: Công tác chính trị; tác chiến; huấn luyện; đối ngoại quân sự; khoa học, công nghệ; xây dựng cơ bản; kinh tế; tài chính, kế toán; tư pháp; bảo hiểm, y tế 91/2012/TT-BQP
Văn bản chuyên ngành Là văn bản phản ảnh nội dung của chuyên ngành như: Công tác chính trị; tác chiến; huấn luyện; đối ngoại quân sự; khoa học, công nghệ; xây dựng cơ bản; kinh tế; tài chính, kế toán; tư pháp; bảo hiểm, y tế 91/2012/TT-BQP
Văn bản chuyển phản ánh kiến nghị Là văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh ký thừa lệnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, chuyển phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý 30/2011/QĐ-UBND
Văn bản chuyển phản ánh kiến nghị Là văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh ký thừa lệnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, chuyển phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý 30/2011/QĐ-UBND
59 Trang 12345>»