Hiển thị 1-20 trong 65 thuật ngữ
4 Trang 1234>
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
UBND các Huyện, Thị xã Thành phố Gọi chung là UBND cấp huyện 2009/QĐ-UBND
UBND các Huyện, Thị xã Thành phố Gọi chung là UBND cấp huyện 2009/QĐ-UBND
UBND các Huyện, Thị xã Thành phố Gọi chung là UBND cấp huyện 2009/QĐ-UBND
UBND các Huyện, Thị xã Thành phố Gọi chung là UBND cấp huyện 2009/QĐ-UBND
UBND các xã, phường, thị trấn Gọi chung là UBND cấp xã 2009/QĐ-UBND
UBND các xã, phường, thị trấn Gọi chung là UBND cấp xã 2009/QĐ-UBND
UBND các xã, phường, thị trấn Gọi chung là UBND cấp xã 2009/QĐ-UBND
UBND các xã, phường, thị trấn Gọi chung là UBND cấp xã 2009/QĐ-UBND
UBND cấp huyện Là cụm từ gọi chung cho UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà 32/2010/QĐ-UBND
UBND cấp huyện Là cụm từ gọi chung cho UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà 32/2010/QĐ-UBND
UBND cấp huyện Là cụm từ gọi chung cho UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà 32/2010/QĐ-UBND
UBND cấp huyện Là cụm từ gọi chung cho UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà 32/2010/QĐ-UBND
UBND huyện, thị xã Gọi tắt là UBND cấp huyện 04/2013/QĐ-UBND
UBND huyện, thị xã Gọi tắt là UBND cấp huyện 04/2013/QĐ-UBND
UBND huyện, thị xã Gọi tắt là UBND cấp huyện 04/2013/QĐ-UBND
UBND huyện, thị xã Gọi tắt là UBND cấp huyện 04/2013/QĐ-UBND
UBND Thành phố Hà Nội Là chủ sở hữu đại diện sở hữu nhà nước tại tòa nhà Cung Trí thức Thành phố 2848/QĐ-UBND
UBND Thành phố Hà Nội Là chủ sở hữu đại diện sở hữu nhà nước tại tòa nhà Cung Trí thức Thành phố 2848/QĐ-UBND
UBND Thành phố Hà Nội Là chủ sở hữu đại diện sở hữu nhà nước tại tòa nhà Cung Trí thức Thành phố 2848/QĐ-UBND
UBND Thành phố Hà Nội Là chủ sở hữu đại diện sở hữu nhà nước tại tòa nhà Cung Trí thức Thành phố 2848/QĐ-UBND
UEFA (Union des Associations Européennes de Football) Liên đoàn Bóng đá Châu Âu 224/QĐ-BNV
UEFA (Union des Associations Européennes de Football) Liên đoàn Bóng đá Châu Âu 224/QĐ-BNV
UEFA (Union des Associations Européennes de Football) Liên đoàn Bóng đá Châu Âu 224/QĐ-BNV
UEFA (Union des Associations Européennes de Football) Liên đoàn Bóng đá Châu Âu 224/QĐ-BNV
UML Là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng 02/2012/TT-BTNMT
UML Là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng 02/2012/TT-BTNMT
UML Là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng 02/2012/TT-BTNMT
UML Là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng 02/2012/TT-BTNMT
UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade facilitation and Electronic Business) Nghĩa là Tổ chức liên hiệp quốc về thương mại điện tử 269/BTTTT-ƯDCNTT
UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade facilitation and Electronic Business) Nghĩa là Tổ chức liên hiệp quốc về thương mại điện tử 269/BTTTT-ƯDCNTT
UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade facilitation and Electronic Business) Nghĩa là Tổ chức liên hiệp quốc về thương mại điện tử 269/BTTTT-ƯDCNTT
UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade facilitation and Electronic Business) Nghĩa là Tổ chức liên hiệp quốc về thương mại điện tử 269/BTTTT-ƯDCNTT
UNGEGN Nhóm Chuyên gia địa danh Liên hợp quốc 23/2011/TT-BTNMT
UNGEGN Nhóm Chuyên gia địa danh Liên hợp quốc 23/2011/TT-BTNMT
UNGEGN Nhóm Chuyên gia địa danh Liên hợp quốc 23/2011/TT-BTNMT
UNGEGN Nhóm Chuyên gia địa danh Liên hợp quốc 23/2011/TT-BTNMT
Unit of sample Là một đơn vị bao gói sản phẩm được lấy từ các vị trí khác nhau trong cùng một lô 1181/ATTP-TCKN
Unit of sample Là một đơn vị bao gói sản phẩm được lấy từ các vị trí khác nhau trong cùng một lô 1181/ATTP-TCKN
Unit of sample Là một đơn vị bao gói sản phẩm được lấy từ các vị trí khác nhau trong cùng một lô 1181/ATTP-TCKN
Unit of sample Là một đơn vị bao gói sản phẩm được lấy từ các vị trí khác nhau trong cùng một lô 1181/ATTP-TCKN
4 Trang 1234>