Hiển thị 1-20 trong 1199 thuật ngữ
60 Trang 12345>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Paragliding Là môn thể thao hàng không, trong đó người điều khiển dù ngồi trong đai ngồi treo dưới cánh dù có hình dạng của cánh bay, điều khiển bằng hai dây lái và cất cánh bằng cách sải bước chân chay 19/2011/TT-BVHTTDL
Paragliding Là môn thể thao hàng không, trong đó người điều khiển dù ngồi trong đai ngồi treo dưới cánh dù có hình dạng của cánh bay, điều khiển bằng hai dây lái và cất cánh bằng cách sải bước chân chay 19/2011/TT-BVHTTDL
Paragliding Là môn thể thao hàng không, trong đó người điều khiển dù ngồi trong đai ngồi treo dưới cánh dù có hình dạng của cánh bay, điều khiển bằng hai dây lái và cất cánh bằng cách sải bước chân chay 19/2011/TT-BVHTTDL
Paragliding Là môn thể thao hàng không, trong đó người điều khiển dù ngồi trong đai ngồi treo dưới cánh dù có hình dạng của cánh bay, điều khiển bằng hai dây lái và cất cánh bằng cách sải bước chân chay 19/2011/TT-BVHTTDL
Paramotor Là môn thể thao hàng không, trong đó người điều khiển dù đeo một động cơ ở sau lưng tạo lực đẩy đủ để cất cánh và bay lên bằng cánh dù lượn 19/2011/TT-BVHTTDL
Paramotor Là môn thể thao hàng không, trong đó người điều khiển dù đeo một động cơ ở sau lưng tạo lực đẩy đủ để cất cánh và bay lên bằng cánh dù lượn 19/2011/TT-BVHTTDL
Paramotor Là môn thể thao hàng không, trong đó người điều khiển dù đeo một động cơ ở sau lưng tạo lực đẩy đủ để cất cánh và bay lên bằng cánh dù lượn 19/2011/TT-BVHTTDL
Paramotor Là môn thể thao hàng không, trong đó người điều khiển dù đeo một động cơ ở sau lưng tạo lực đẩy đủ để cất cánh và bay lên bằng cánh dù lượn 19/2011/TT-BVHTTDL
PCĐ Khối lượng một ong chúa đẻ
PCĐ Khối lượng một ong chúa đẻ
PCĐ Khối lượng một ong chúa đẻ
PCĐ Khối lượng một ong chúa đẻ
pCi/l Là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Picocuri per litre có nghĩa là đơn vị đo phóng xạ. 04/2009/TT-BYT
pCi/l Là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Picocuri per litre có nghĩa là đơn vị đo phóng xạ. 04/2009/TT-BYT
pCi/l Là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Picocuri per litre có nghĩa là đơn vị đo phóng xạ. 04/2009/TT-BYT
pCi/l Là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Picocuri per litre có nghĩa là đơn vị đo phóng xạ. 04/2009/TT-BYT
PCT Khối lượng một ong chúa tơ 41/2012/TT-BNNPTNT
PCT Khối lượng một ong chúa tơ 41/2012/TT-BNNPTNT
PCT Khối lượng một ong chúa tơ 41/2012/TT-BNNPTNT
PCT Khối lượng một ong chúa tơ 41/2012/TT-BNNPTNT
PDA (Personal Digital Assistant) Nghĩa là Thiết bị số cá nhân 269/BTTTT-ƯDCNTT
PDA (Personal Digital Assistant) Nghĩa là Thiết bị số cá nhân 269/BTTTT-ƯDCNTT
PDA (Personal Digital Assistant) Nghĩa là Thiết bị số cá nhân 269/BTTTT-ƯDCNTT
PDA (Personal Digital Assistant) Nghĩa là Thiết bị số cá nhân 269/BTTTT-ƯDCNTT
PEC - Permeable Friction Course Là lớp chống trơn (lớp ma sát) 5002/QĐ-CHK
PEC - Permeable Friction Course Là lớp chống trơn (lớp ma sát) 5002/QĐ-CHK
PEC - Permeable Friction Course Là lớp chống trơn (lớp ma sát) 5002/QĐ-CHK
PEC - Permeable Friction Course Là lớp chống trơn (lớp ma sát) 5002/QĐ-CHK
Performance Indicators Là chỉ số phản ánh chi tiết hiện trạng kết quả từng công việc cụ thể của nhân viên trong tổ chức. Những chỉ số này được đo lường hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng 1568/QĐ-TCHQ
Performance Indicators Là chỉ số phản ánh chi tiết hiện trạng kết quả từng công việc cụ thể của nhân viên trong tổ chức. Những chỉ số này được đo lường hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng 1568/QĐ-TCHQ
Performance Indicators Là chỉ số phản ánh chi tiết hiện trạng kết quả từng công việc cụ thể của nhân viên trong tổ chức. Những chỉ số này được đo lường hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng 1568/QĐ-TCHQ
Performance Indicators Là chỉ số phản ánh chi tiết hiện trạng kết quả từng công việc cụ thể của nhân viên trong tổ chức. Những chỉ số này được đo lường hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng 1568/QĐ-TCHQ
Personalization Nghĩa là Cá nhân hóa 269/BTTTT-ƯDCNTT
Personalization Nghĩa là Cá nhân hóa 269/BTTTT-ƯDCNTT
Personalization Nghĩa là Cá nhân hóa 269/BTTTT-ƯDCNTT
Personalization Nghĩa là Cá nhân hóa 269/BTTTT-ƯDCNTT
Pest Risk Analysis Là quá trình đánh giá bằng chứng sinh học hoặc bằng chứng khoa học và kinh tế để xác định xem loài dịch hại có cần được điều chỉnh và tăng cường các biện pháp kiểm dịch thực vật nào chống lại nó hay không 48/2007/QĐ-BNN
Pest Risk Analysis Là quá trình đánh giá bằng chứng sinh học hoặc bằng chứng khoa học và kinh tế để xác định xem loài dịch hại có cần được điều chỉnh và tăng cường các biện pháp kiểm dịch thực vật nào chống lại nó hay không 48/2007/QĐ-BNN
Pest Risk Analysis Là quá trình đánh giá bằng chứng sinh học hoặc bằng chứng khoa học và kinh tế để xác định xem loài dịch hại có cần được điều chỉnh và tăng cường các biện pháp kiểm dịch thực vật nào chống lại nó hay không 48/2007/QĐ-BNN
Pest Risk Analysis Là quá trình đánh giá bằng chứng sinh học hoặc bằng chứng khoa học và kinh tế để xác định xem loài dịch hại có cần được điều chỉnh và tăng cường các biện pháp kiểm dịch thực vật nào chống lại nó hay không 48/2007/QĐ-BNN
60 Trang 12345>»