Hiển thị 21-40 trong 1796 thuật ngữ
90 Trang <123456>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Bãi chứa rác thải xây dựng Là nơi để đổ, chôn lấp các loại rác thải xây dựng được Ủy ban nhân dân thành phố quy định 1023/2006/QĐ-UBND
Bãi chứa rác thải xây dựng Là nơi để đổ, chôn lấp các loại rác thải xây dựng được Ủy ban nhân dân thành phố quy định 1023/2006/QĐ-UBND
Bãi chứa rác thải xây dựng Là nơi để đổ, chôn lấp các loại rác thải xây dựng được Ủy ban nhân dân thành phố quy định 1023/2006/QĐ-UBND
Bãi chứa rác thải xây dựng Là nơi để đổ, chôn lấp các loại rác thải xây dựng được Ủy ban nhân dân thành phố quy định 1023/2006/QĐ-UBND
Bãi công Một hình thức đấu tranh tập thể của công nhân, viên chức trong công sở, xí nghiệp, nhà máy, cùng nhau bỏ việc nhằm đòi hỏi thỏa mãn yêu cầu liên quan đến nghề nghiệp như đòi tăng lương, giảm giờ làm việc hay cải thiện điều kiện lao động. (X. Đình công). Từ điển Luật học trang 21
Bãi công Một hình thức đấu tranh tập thể của công nhân, viên chức trong công sở, xí nghiệp, nhà máy, cùng nhau bỏ việc nhằm đòi hỏi thỏa mãn yêu cầu liên quan đến nghề nghiệp như đòi tăng lương, giảm giờ làm việc hay cải thiện điều kiện lao động. (X. Đình công). Từ điển Luật học trang 21
Bãi công Một hình thức đấu tranh tập thể của công nhân, viên chức trong công sở, xí nghiệp, nhà máy, cùng nhau bỏ việc nhằm đòi hỏi thỏa mãn yêu cầu liên quan đến nghề nghiệp như đòi tăng lương, giảm giờ làm việc hay cải thiện điều kiện lao động. (X. Đình công). Từ điển Luật học trang 21
Bãi công Một hình thức đấu tranh tập thể của công nhân, viên chức trong công sở, xí nghiệp, nhà máy, cùng nhau bỏ việc nhằm đòi hỏi thỏa mãn yêu cầu liên quan đến nghề nghiệp như đòi tăng lương, giảm giờ làm việc hay cải thiện điều kiện lao động. (X. Đình công). Từ điển Luật học trang 21
Bãi đỗ xe Là nơi dành cho các phương tiện giao thông đường bộ đỗ khi người điều khiển phương tiện và hành khách sử dụng dịch vụ tại trạm dừng nghỉ 48/2012/TT-BGTVT
Bãi đỗ xe Là nơi dành cho các phương tiện giao thông đường bộ đỗ khi người điều khiển phương tiện và hành khách sử dụng dịch vụ tại trạm dừng nghỉ 48/2012/TT-BGTVT
Bãi đỗ xe Là nơi dành cho các phương tiện giao thông đường bộ đỗ khi người điều khiển phương tiện và hành khách sử dụng dịch vụ tại trạm dừng nghỉ 48/2012/TT-BGTVT
Bãi đỗ xe Là nơi dành cho các phương tiện giao thông đường bộ đỗ khi người điều khiển phương tiện và hành khách sử dụng dịch vụ tại trạm dừng nghỉ 48/2012/TT-BGTVT
Bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác là nơi trông giữ các phương tiện cá nhân tại bến xe khách. 49/2012/TT-BGTVT
Bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác là nơi trông giữ các phương tiện cá nhân tại bến xe khách. 49/2012/TT-BGTVT
Bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác là nơi trông giữ các phương tiện cá nhân tại bến xe khách. 49/2012/TT-BGTVT
Bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác là nơi trông giữ các phương tiện cá nhân tại bến xe khách. 49/2012/TT-BGTVT
Bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách là nơi dành cho xe ô tô khách đỗ xe để chờ vào vị trí đón hành khách. 49/2012/TT-BGTVT
Bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách là nơi dành cho xe ô tô khách đỗ xe để chờ vào vị trí đón hành khách. 49/2012/TT-BGTVT
Bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách là nơi dành cho xe ô tô khách đỗ xe để chờ vào vị trí đón hành khách. 49/2012/TT-BGTVT
Bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách là nơi dành cho xe ô tô khách đỗ xe để chờ vào vị trí đón hành khách. 49/2012/TT-BGTVT
Bãi gom Là nơi tập trung gỗ trong khu khai thác 35/2011/TT-BNNPTNT
Bãi gom Là nơi tập trung gỗ trong khu khai thác 35/2011/TT-BNNPTNT
Bãi gom Là nơi tập trung gỗ trong khu khai thác 35/2011/TT-BNNPTNT
Bãi gom Là nơi tập trung gỗ trong khu khai thác 35/2011/TT-BNNPTNT
Bãi khóa Một hình thức đấu tranh tập thể của học sinh, sinh viên cùng nhau nghỉ học nhằm đòi hỏi thỏa mãn yêu cầu liên quan đến quyền lợi của học sinh, sinh viên như giảm học phí, mở rộng dân chủ,… Từ điển Luật học trang 21
Bãi khóa Một hình thức đấu tranh tập thể của học sinh, sinh viên cùng nhau nghỉ học nhằm đòi hỏi thỏa mãn yêu cầu liên quan đến quyền lợi của học sinh, sinh viên như giảm học phí, mở rộng dân chủ,… Từ điển Luật học trang 21
Bãi khóa Một hình thức đấu tranh tập thể của học sinh, sinh viên cùng nhau nghỉ học nhằm đòi hỏi thỏa mãn yêu cầu liên quan đến quyền lợi của học sinh, sinh viên như giảm học phí, mở rộng dân chủ,… Từ điển Luật học trang 21
Bãi khóa Một hình thức đấu tranh tập thể của học sinh, sinh viên cùng nhau nghỉ học nhằm đòi hỏi thỏa mãn yêu cầu liên quan đến quyền lợi của học sinh, sinh viên như giảm học phí, mở rộng dân chủ,… Từ điển Luật học trang 21
Bãi miễn Thuật ngữ cũ nay không dùng, thay bằng thuật ngữ bãi nhiệm và miễn nhiệm. Từ điển Luật học trang 21
Bãi miễn Thuật ngữ cũ nay không dùng, thay bằng thuật ngữ bãi nhiệm và miễn nhiệm. Từ điển Luật học trang 21
Bãi miễn Thuật ngữ cũ nay không dùng, thay bằng thuật ngữ bãi nhiệm và miễn nhiệm. Từ điển Luật học trang 21
Bãi miễn Thuật ngữ cũ nay không dùng, thay bằng thuật ngữ bãi nhiệm và miễn nhiệm. Từ điển Luật học trang 21
Bãi nhiệm là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ. 22/2008/QH12
Bãi nhiệm là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ. 22/2008/QH12
Bãi nhiệm là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ. 22/2008/QH12
Bãi nhiệm là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ. 22/2008/QH12
Bãi nổi, cù lao là vùng đất nổi trong phạm vi lòng sông 79/2006/QH11
Bãi nổi, cù lao là vùng đất nổi trong phạm vi lòng sông 79/2006/QH11
Bãi nổi, cù lao là vùng đất nổi trong phạm vi lòng sông 79/2006/QH11
Bãi nổi, cù lao là vùng đất nổi trong phạm vi lòng sông 79/2006/QH11
Bài phỏng vấn Đề cập đến vấn đề xã hội đang quan tâm; nội dung câu hỏi và trả lời ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện quan điểm chính thống, nhất quán của cơ quan nhà nước về vấn đề được phỏng vấn 21/2012/QĐ-UBND
Bài phỏng vấn Đề cập đến vấn đề xã hội đang quan tâm; nội dung câu hỏi và trả lời ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện quan điểm chính thống, nhất quán của cơ quan nhà nước về vấn đề được phỏng vấn 21/2012/QĐ-UBND
90 Trang <123456>»