Hiển thị 3921-3940 trong 32635 thuật ngữ
1.632 Trang «<195196197198199200201>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Cho vay từng lần Là việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Khách hàng thoả thuận vay vốn căn cứ trên từng hợp đồng xuất khẩu cụ thể. Mỗi lần vay vốn, NHPT và Khách hàng thực hiện thủ tục vay vốn theo quy định tại Quy chế này 39/QĐ-HĐQL
Cho vay từng lần Là việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Khách hàng thoả thuận vay vốn căn cứ trên từng hợp đồng xuất khẩu cụ thể. Mỗi lần vay vốn, NHPT và Khách hàng thực hiện thủ tục vay vốn theo quy định tại Quy chế này 39/QĐ-HĐQL
Cho vay và thu hồi nợ nước ngoài là việc người cư trú cho vay và thu hồi nợ đối với người không cư trú dưới các hình thức theo quy định của pháp luật. 28/2005/PL-UBTVQH11
Cho vay và thu hồi nợ nước ngoài là việc người cư trú cho vay và thu hồi nợ đối với người không cư trú dưới các hình thức theo quy định của pháp luật. 28/2005/PL-UBTVQH11
Cho vay và thu hồi nợ nước ngoài là việc người cư trú cho vay và thu hồi nợ đối với người không cư trú dưới các hình thức theo quy định của pháp luật. 28/2005/PL-UBTVQH11
Cho vay và thu hồi nợ nước ngoài là việc người cư trú cho vay và thu hồi nợ đối với người không cư trú dưới các hình thức theo quy định của pháp luật. 28/2005/PL-UBTVQH11
Choá đèn Là bộ phận thiết bị có tác dụng phân phối, lọc hoặc truyền ánh sáng từ một nguồn sáng. Bộ phận này cũng bao gồm tất cả các phụ kiện cần thiết để gá lắp, bảo vệ bóng đèn và các mạch điện liên quan 13/2008/QĐ-BCT
Choá đèn Là bộ phận thiết bị có tác dụng phân phối, lọc hoặc truyền ánh sáng từ một nguồn sáng. Bộ phận này cũng bao gồm tất cả các phụ kiện cần thiết để gá lắp, bảo vệ bóng đèn và các mạch điện liên quan 13/2008/QĐ-BCT
Choá đèn Là bộ phận thiết bị có tác dụng phân phối, lọc hoặc truyền ánh sáng từ một nguồn sáng. Bộ phận này cũng bao gồm tất cả các phụ kiện cần thiết để gá lắp, bảo vệ bóng đèn và các mạch điện liên quan 13/2008/QĐ-BCT
Choá đèn Là bộ phận thiết bị có tác dụng phân phối, lọc hoặc truyền ánh sáng từ một nguồn sáng. Bộ phận này cũng bao gồm tất cả các phụ kiện cần thiết để gá lắp, bảo vệ bóng đèn và các mạch điện liên quan 13/2008/QĐ-BCT
Chôn cất một lần là hình thức mai táng thi hài vĩnh viễn trong đất. 35/2008/NĐ-CP
Chôn cất một lần là hình thức mai táng thi hài vĩnh viễn trong đất. 35/2008/NĐ-CP
Chôn cất một lần là hình thức mai táng thi hài vĩnh viễn trong đất. 35/2008/NĐ-CP
Chôn cất một lần là hình thức mai táng thi hài vĩnh viễn trong đất. 35/2008/NĐ-CP
Chôn lấp Là biện pháp tiêu hủy chất thải rắn bằng cách chôn lấp dưới đất theo đúng quy định của pháp luật 31/2010/TT-BNNPTNT
Chôn lấp Là biện pháp tiêu hủy chất thải rắn bằng cách chôn lấp dưới đất theo đúng quy định của pháp luật 31/2010/TT-BNNPTNT
Chôn lấp Là biện pháp tiêu hủy chất thải rắn bằng cách chôn lấp dưới đất theo đúng quy định của pháp luật 31/2010/TT-BNNPTNT
Chôn lấp Là biện pháp tiêu hủy chất thải rắn bằng cách chôn lấp dưới đất theo đúng quy định của pháp luật 31/2010/TT-BNNPTNT
Chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh là hoạt động chôn lấp phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật về bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh. 36/2009/QĐ-UBND
Chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh là hoạt động chôn lấp phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật về bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh. 36/2009/QĐ-UBND
Chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh là hoạt động chôn lấp phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật về bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh. 36/2009/QĐ-UBND
Chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh là hoạt động chôn lấp phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật về bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh. 36/2009/QĐ-UBND
Chọn mẫu kiểm toán Là việc Kiểm toán viên nhà nước chọn một số phần tử thuộc tổng thể, có các đặc điểm đại diện cho tổng thể để thực hiện kiểm toán đối với mẫu, làm cơ sở hình thành kết luận chung cho tổng thể. Trong chọn mẫu kiểm toán, mọi phần tử của tổng thể đều có cơ hội được lựa chọn. Chọn mẫu kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước có hai loại: chọn mẫu đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi cuộc kiểm toán và chọn mẫu các nghiệp vụ phát sinh của một nội dung, khoản mục được kiểm toán 06/2010/QĐ-KTNN
Chọn mẫu kiểm toán Là việc Kiểm toán viên nhà nước chọn một số phần tử thuộc tổng thể, có các đặc điểm đại diện cho tổng thể để thực hiện kiểm toán đối với mẫu, làm cơ sở hình thành kết luận chung cho tổng thể. Trong chọn mẫu kiểm toán, mọi phần tử của tổng thể đều có cơ hội được lựa chọn. Chọn mẫu kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước có hai loại: chọn mẫu đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi cuộc kiểm toán và chọn mẫu các nghiệp vụ phát sinh của một nội dung, khoản mục được kiểm toán 06/2010/QĐ-KTNN
Chọn mẫu kiểm toán Là việc Kiểm toán viên nhà nước chọn một số phần tử thuộc tổng thể, có các đặc điểm đại diện cho tổng thể để thực hiện kiểm toán đối với mẫu, làm cơ sở hình thành kết luận chung cho tổng thể. Trong chọn mẫu kiểm toán, mọi phần tử của tổng thể đều có cơ hội được lựa chọn. Chọn mẫu kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước có hai loại: chọn mẫu đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi cuộc kiểm toán và chọn mẫu các nghiệp vụ phát sinh của một nội dung, khoản mục được kiểm toán 06/2010/QĐ-KTNN
Chọn mẫu kiểm toán Là việc Kiểm toán viên nhà nước chọn một số phần tử thuộc tổng thể, có các đặc điểm đại diện cho tổng thể để thực hiện kiểm toán đối với mẫu, làm cơ sở hình thành kết luận chung cho tổng thể. Trong chọn mẫu kiểm toán, mọi phần tử của tổng thể đều có cơ hội được lựa chọn. Chọn mẫu kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước có hai loại: chọn mẫu đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi cuộc kiểm toán và chọn mẫu các nghiệp vụ phát sinh của một nội dung, khoản mục được kiểm toán 06/2010/QĐ-KTNN
Chôn mốc địa giới hành chính Là chôn các loại mốc địa giới hành chính được đúc bằng bê tông, xây các mốc địa giới hành chính bằng gạch đá hoặc gắn các loại mốc địa giới hành chính làm bằng đá lên các vật kiến trúc kiên cố hoặc lên đá tại các vị trí đã lựa chọn để cắm mốcđịa giới hành chính 12/2008/QĐ-BTNMT
Chôn mốc địa giới hành chính Là chôn các loại mốc địa giới hành chính được đúc bằng bê tông, xây các mốc địa giới hành chính bằng gạch đá hoặc gắn các loại mốc địa giới hành chính làm bằng đá lên các vật kiến trúc kiên cố hoặc lên đá tại các vị trí đã lựa chọn để cắm mốcđịa giới hành chính 12/2008/QĐ-BTNMT
Chôn mốc địa giới hành chính Là chôn các loại mốc địa giới hành chính được đúc bằng bê tông, xây các mốc địa giới hành chính bằng gạch đá hoặc gắn các loại mốc địa giới hành chính làm bằng đá lên các vật kiến trúc kiên cố hoặc lên đá tại các vị trí đã lựa chọn để cắm mốcđịa giới hành chính 12/2008/QĐ-BTNMT
Chôn mốc địa giới hành chính Là chôn các loại mốc địa giới hành chính được đúc bằng bê tông, xây các mốc địa giới hành chính bằng gạch đá hoặc gắn các loại mốc địa giới hành chính làm bằng đá lên các vật kiến trúc kiên cố hoặc lên đá tại các vị trí đã lựa chọn để cắm mốcđịa giới hành chính 12/2008/QĐ-BTNMT
Chọn tạo giống cây trồng là quá trình lai hữu tính, gây đột biến hoặc áp dụng phương pháp khác để tạo các biến dị nhân tạo và chọn lọc tìm ra biến dị phù hợp với yêu cầu của sản xuất. 16/2013/TT-BNNPTNT
Chọn tạo giống cây trồng là quá trình lai hữu tính, gây đột biến hoặc áp dụng phương pháp khác để tạo các biến dị nhân tạo và chọn lọc tìm ra biến dị phù hợp với yêu cầu của sản xuất. 16/2013/TT-BNNPTNT
Chọn tạo giống cây trồng là quá trình lai hữu tính, gây đột biến hoặc áp dụng phương pháp khác để tạo các biến dị nhân tạo và chọn lọc tìm ra biến dị phù hợp với yêu cầu của sản xuất. 16/2013/TT-BNNPTNT
Chọn tạo giống cây trồng là quá trình lai hữu tính, gây đột biến hoặc áp dụng phương pháp khác để tạo các biến dị nhân tạo và chọn lọc tìm ra biến dị phù hợp với yêu cầu của sản xuất. 16/2013/TT-BNNPTNT
Chống ngưng tụ hơi nước (Demisting) Là sự loại bỏ lớp hơi nước ngưng tụ trên bề mặt kính chắn gió bằng cách sử dụng hệ thống chống ngưng tụ hơi nước 3006/2003/QĐ-BGTVT
Chống ngưng tụ hơi nước (Demisting) Là sự loại bỏ lớp hơi nước ngưng tụ trên bề mặt kính chắn gió bằng cách sử dụng hệ thống chống ngưng tụ hơi nước 3006/2003/QĐ-BGTVT
Chống ngưng tụ hơi nước (Demisting) Là sự loại bỏ lớp hơi nước ngưng tụ trên bề mặt kính chắn gió bằng cách sử dụng hệ thống chống ngưng tụ hơi nước 3006/2003/QĐ-BGTVT
Chống ngưng tụ hơi nước (Demisting) Là sự loại bỏ lớp hơi nước ngưng tụ trên bề mặt kính chắn gió bằng cách sử dụng hệ thống chống ngưng tụ hơi nước 3006/2003/QĐ-BGTVT
Chống va trôi Là thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa sự cố đâm va vào các công trình 40/2010/TT-BGTVT
Chống va trôi Là thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa sự cố đâm va vào các công trình 40/2010/TT-BGTVT
Chống va trôi Là thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa sự cố đâm va vào các công trình 40/2010/TT-BGTVT
Chống va trôi Là thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa sự cố đâm va vào các công trình 40/2010/TT-BGTVT
1.632 Trang «<195196197198199200201>»