Hiển thị 3881-3900 trong 32635 thuật ngữ
1.632 Trang «<193194195196197198199>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Chợ truyền thống văn hoá Là loại chợ đã có lịch sử hoặc được xây dựng phát triển để kinh doanh các mặt hàng mang đặc trưng của địa phương đồng thời có các hoạt động văn hoá khác, có mục đích quảng bá các giá trị văn hoá truyền thống và thu hút du lịch. 13/2006/QĐ-BXD
Chợ truyền thống văn hoá Là loại chợ đã có lịch sử hoặc được xây dựng phát triển để kinh doanh các mặt hàng mang đặc trưng của địa phương đồng thời có các hoạt động văn hoá khác, có mục đích quảng bá các giá trị văn hoá truyền thống và thu hút du lịch. 13/2006/QĐ-BXD
Chợ truyền thống văn hoá Là loại chợ đã có lịch sử hoặc được xây dựng phát triển để kinh doanh các mặt hàng mang đặc trưng của địa phương đồng thời có các hoạt động văn hoá khác, có mục đích quảng bá các giá trị văn hoá truyền thống và thu hút du lịch. 13/2006/QĐ-BXD
Chợ truyền thống văn hoá Là loại chợ đã có lịch sử hoặc được xây dựng phát triển để kinh doanh các mặt hàng mang đặc trưng của địa phương đồng thời có các hoạt động văn hoá khác, có mục đích quảng bá các giá trị văn hoá truyền thống và thu hút du lịch. 13/2006/QĐ-BXD
Chợ tự phát Là chợ không nằm trong quy hoạch, mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cản trở giao thông, gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quang đô thị 14/2012/QĐ-UBND
Chợ tự phát Là chợ không nằm trong quy hoạch, mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cản trở giao thông, gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quang đô thị 14/2012/QĐ-UBND
Chợ tự phát Là chợ không nằm trong quy hoạch, mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cản trở giao thông, gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quang đô thị 14/2012/QĐ-UBND
Chợ tự phát Là chợ không nằm trong quy hoạch, mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cản trở giao thông, gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quang đô thị 14/2012/QĐ-UBND
Cho vay Là một hình thức cấp tín dụng, theo đó NHCSXH giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi 3254/NHCS-HTQT
Cho vay Là một hình thức cấp tín dụng, theo đó NHCSXH giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi 3254/NHCS-HTQT
Cho vay Là một hình thức cấp tín dụng, theo đó NHCSXH giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi 3254/NHCS-HTQT
Cho vay Là một hình thức cấp tín dụng, theo đó NHCSXH giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi 3254/NHCS-HTQT
Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá Là hình thức cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) đối với các tổ chức tín dụng trên cơ sở cầm cố giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ 17/2011/TT-NHNN
Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá Là hình thức cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) đối với các tổ chức tín dụng trên cơ sở cầm cố giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ 17/2011/TT-NHNN
Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá Là hình thức cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) đối với các tổ chức tín dụng trên cơ sở cầm cố giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ 17/2011/TT-NHNN
Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá Là hình thức cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) đối với các tổ chức tín dụng trên cơ sở cầm cố giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ 17/2011/TT-NHNN
Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá ngắn hạn Là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với ngân hàng xin vay trên cơ sở cầm cố các giấy tờ có giá ngắn hạn để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ 251/2001/QĐ-NHNN
Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng trên cơ sở cầm cố Trái phiếu đặc biệt để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong thời gian ngân hàng có nợ. 1035/2003/QĐ-NHNN
Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng trên cơ sở cầm cố Trái phiếu đặc biệt để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong thời gian ngân hàng có nợ. 1035/2003/QĐ-NHNN
Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng trên cơ sở cầm cố Trái phiếu đặc biệt để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong thời gian ngân hàng có nợ. 1035/2003/QĐ-NHNN
Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng trên cơ sở cầm cố Trái phiếu đặc biệt để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong thời gian ngân hàng có nợ. 1035/2003/QĐ-NHNN
Cho vay có bảo đảm bằng tài sản là việc cho vay vốn của tổ chức tín dụng mà theo đó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay của khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. 178/1999/NĐ-CP
Cho vay có bảo đảm bằng tài sản là việc cho vay vốn của tổ chức tín dụng mà theo đó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay của khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. 178/1999/NĐ-CP
Cho vay có bảo đảm bằng tài sản là việc cho vay vốn của tổ chức tín dụng mà theo đó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay của khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. 178/1999/NĐ-CP
Cho vay có bảo đảm bằng tài sản là việc cho vay vốn của tổ chức tín dụng mà theo đó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay của khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. 178/1999/NĐ-CP
Cho vay đầu tư là việc Quỹ hỗ trợ phát triển cho các chủ đầu tư vay vốn để thực hiện đầu tư dự án. 106/2004/NĐ-CP
Cho vay đầu tư là việc Quỹ hỗ trợ phát triển cho các chủ đầu tư vay vốn để thực hiện đầu tư dự án. 106/2004/NĐ-CP
Cho vay đầu tư là việc Quỹ hỗ trợ phát triển cho các chủ đầu tư vay vốn để thực hiện đầu tư dự án. 106/2004/NĐ-CP
Cho vay đầu tư là việc Quỹ hỗ trợ phát triển cho các chủ đầu tư vay vốn để thực hiện đầu tư dự án. 106/2004/NĐ-CP
Cho vay đối với người mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị Là việc các ngân hàng thương mại cho vay các đối tượng có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đủ điều kiện được mua, thuê nhà ở thu nhập thấp theo chính sách của nhà nước 18/2009/TT-NHNN
Cho vay đối với người mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị Là việc các ngân hàng thương mại cho vay các đối tượng có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đủ điều kiện được mua, thuê nhà ở thu nhập thấp theo chính sách của nhà nước 18/2009/TT-NHNN
Cho vay đối với người mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị Là việc các ngân hàng thương mại cho vay các đối tượng có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đủ điều kiện được mua, thuê nhà ở thu nhập thấp theo chính sách của nhà nước 18/2009/TT-NHNN
Cho vay đối với người mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị Là việc các ngân hàng thương mại cho vay các đối tượng có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đủ điều kiện được mua, thuê nhà ở thu nhập thấp theo chính sách của nhà nước 18/2009/TT-NHNN
Cho vay đồng tài trợ Tại Quy định này được hiểu là một dự án hoặc phương án do nhiều tổ chức tín dụng cùng cho vay mà việc cho vay đó theo đúng quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cho vay đồng tài trợ 03/2013/QĐ-UBND
Cho vay đồng tài trợ Tại Quy định này được hiểu là một dự án hoặc phương án do nhiều tổ chức tín dụng cùng cho vay mà việc cho vay đó theo đúng quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cho vay đồng tài trợ 03/2013/QĐ-UBND
Cho vay đồng tài trợ Tại Quy định này được hiểu là một dự án hoặc phương án do nhiều tổ chức tín dụng cùng cho vay mà việc cho vay đó theo đúng quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cho vay đồng tài trợ 03/2013/QĐ-UBND
Cho vay đồng tài trợ Tại Quy định này được hiểu là một dự án hoặc phương án do nhiều tổ chức tín dụng cùng cho vay mà việc cho vay đó theo đúng quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cho vay đồng tài trợ 03/2013/QĐ-UBND
Cho vay hợp vốn là việc Quỹ và các tổ chức khác cùng cho vay vốn đầu tư một dự án, trong đó Quỹ hoặc một tổ chức khác đứng ra làm đầu mối phối hợp và thực hiện cho vay 37/2012/QĐ-UBND
Cho vay hợp vốn là việc Quỹ và các tổ chức khác cùng cho vay vốn đầu tư một dự án, trong đó Quỹ hoặc một tổ chức khác đứng ra làm đầu mối phối hợp và thực hiện cho vay 37/2012/QĐ-UBND
Cho vay hợp vốn là việc Quỹ và các tổ chức khác cùng cho vay vốn đầu tư một dự án, trong đó Quỹ hoặc một tổ chức khác đứng ra làm đầu mối phối hợp và thực hiện cho vay 37/2012/QĐ-UBND
Cho vay hợp vốn là việc Quỹ và các tổ chức khác cùng cho vay vốn đầu tư một dự án, trong đó Quỹ hoặc một tổ chức khác đứng ra làm đầu mối phối hợp và thực hiện cho vay 37/2012/QĐ-UBND
1.632 Trang «<193194195196197198199>»