Hiển thị 3841-3860 trong 32635 thuật ngữ
1.632 Trang «<191192193194195196197>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Chợ họp thường xuyên Là chợ họp tất cả các ngày trong tuần 62/2008/QĐ-UBND
Chợ họp thường xuyên Là chợ họp tất cả các ngày trong tuần 62/2008/QĐ-UBND
Chợ kiên cố là chợ được xây dựng bảo đảm có thời gian sử dụng trên 10 năm. 02/2003/NĐ-CP
Chợ kiên cố là chợ được xây dựng bảo đảm có thời gian sử dụng trên 10 năm. 02/2003/NĐ-CP
Chợ kiên cố là chợ được xây dựng bảo đảm có thời gian sử dụng trên 10 năm. 02/2003/NĐ-CP
Chợ kiên cố là chợ được xây dựng bảo đảm có thời gian sử dụng trên 10 năm. 02/2003/NĐ-CP
Chợ loại 1, loại 2, loại 3 Là chợ đạt các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 3 Quyết định 142/2004/QĐ-UB ngày 09/9/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc ban hành “Quy định về quy hoạch phát triển, đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Hội 1181/2006/QĐ-UB
Chợ loại 1, loại 2, loại 3 Là chợ đạt các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 3 Quyết định 142/2004/QĐ-UB ngày 09/9/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc ban hành “Quy định về quy hoạch phát triển, đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Hội 1181/2006/QĐ-UB
Chợ loại 1, loại 2, loại 3 Là chợ đạt các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 3 Quyết định 142/2004/QĐ-UB ngày 09/9/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc ban hành “Quy định về quy hoạch phát triển, đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Hội 1181/2006/QĐ-UB
Chợ loại 1, loại 2, loại 3 Là chợ đạt các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 3 Quyết định 142/2004/QĐ-UB ngày 09/9/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc ban hành “Quy định về quy hoạch phát triển, đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Hội 1181/2006/QĐ-UB
Chợ loại 3 Là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch, chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận 58/2008/QĐ-UBND
Chợ loại 3 Là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch, chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận 58/2008/QĐ-UBND
Chợ loại 3 Là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch, chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận 58/2008/QĐ-UBND
Chợ loại 3 Là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch, chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận 58/2008/QĐ-UBND
Chợ miền núi là chợ xã thuộc các huyện miền núi 11/VBHN-BCT
Cho mượn tài sản Giao tài sản của mình cho người khác (bên mượn) sử dụng trong một thời gian mà không phải trả tiền; bên mượn phải trả lại tài sản khi hết hạn hoặc đã đạt được mục đích mượn, không phải chịu trách nhiệm về hư hao tự nhiên của tài sản nhưng nếu làm hư hỏng hoặc mất mát thì phải bồi thường. Tất cả các tài sản cho mượn là vật không tiêu hao tức là vật qua sử dụng nhiều lần vẫn giữ được tính chất, hình dáng, tính năng sử dụng ban đầu. Cho mượn tài sản được thực hiện bằng hợp đồng (Điều 515 - 520 - Bộ luật dân sự). Từ điển Luật học trang 90
Cho mượn tài sản Giao tài sản của mình cho người khác (bên mượn) sử dụng trong một thời gian mà không phải trả tiền; bên mượn phải trả lại tài sản khi hết hạn hoặc đã đạt được mục đích mượn, không phải chịu trách nhiệm về hư hao tự nhiên của tài sản nhưng nếu làm hư hỏng hoặc mất mát thì phải bồi thường. Tất cả các tài sản cho mượn là vật không tiêu hao tức là vật qua sử dụng nhiều lần vẫn giữ được tính chất, hình dáng, tính năng sử dụng ban đầu. Cho mượn tài sản được thực hiện bằng hợp đồng (Điều 515 - 520 - Bộ luật dân sự). Từ điển Luật học trang 90
Cho mượn tài sản Giao tài sản của mình cho người khác (bên mượn) sử dụng trong một thời gian mà không phải trả tiền; bên mượn phải trả lại tài sản khi hết hạn hoặc đã đạt được mục đích mượn, không phải chịu trách nhiệm về hư hao tự nhiên của tài sản nhưng nếu làm hư hỏng hoặc mất mát thì phải bồi thường. Tất cả các tài sản cho mượn là vật không tiêu hao tức là vật qua sử dụng nhiều lần vẫn giữ được tính chất, hình dáng, tính năng sử dụng ban đầu. Cho mượn tài sản được thực hiện bằng hợp đồng (Điều 515 - 520 - Bộ luật dân sự). Từ điển Luật học trang 90
Cho mượn tài sản Giao tài sản của mình cho người khác (bên mượn) sử dụng trong một thời gian mà không phải trả tiền; bên mượn phải trả lại tài sản khi hết hạn hoặc đã đạt được mục đích mượn, không phải chịu trách nhiệm về hư hao tự nhiên của tài sản nhưng nếu làm hư hỏng hoặc mất mát thì phải bồi thường. Tất cả các tài sản cho mượn là vật không tiêu hao tức là vật qua sử dụng nhiều lần vẫn giữ được tính chất, hình dáng, tính năng sử dụng ban đầu. Cho mượn tài sản được thực hiện bằng hợp đồng (Điều 515 - 520 - Bộ luật dân sự). Từ điển Luật học trang 90
Chợ nông thôn Là chợ xã của các huyện và ở khu vực ngoại thành, ngoại thị 18/2011/QĐ-UBND
Chợ nông thôn Là chợ xã của các huyện và ở khu vực ngoại thành, ngoại thị 18/2011/QĐ-UBND
Chợ nông thôn Là chợ xã của các huyện và ở khu vực ngoại thành, ngoại thị 18/2011/QĐ-UBND
Chợ nông thôn Là chợ xã của các huyện và ở khu vực ngoại thành, ngoại thị 18/2011/QĐ-UBND
Chợ nông thôn, chợ đô thị, nơi thu mua nông sản tập trung Là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua, bán các sản phẩm nông, lâm nghiệp,… ranh giới xác định theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; nếu chưa có quy hoạch thì xác định theo ranh giới hiện hữu của chợ 26/2008/QĐ-UBND
Chợ nông thôn, chợ đô thị, nơi thu mua nông sản tập trung Là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua, bán các sản phẩm nông, lâm nghiệp,… ranh giới xác định theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; nếu chưa có quy hoạch thì xác định theo ranh giới hiện hữu của chợ 26/2008/QĐ-UBND
Chợ nông thôn, chợ đô thị, nơi thu mua nông sản tập trung Là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua, bán các sản phẩm nông, lâm nghiệp,… ranh giới xác định theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; nếu chưa có quy hoạch thì xác định theo ranh giới hiện hữu của chợ 26/2008/QĐ-UBND
Chợ nông thôn, chợ đô thị, nơi thu mua nông sản tập trung Là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua, bán các sản phẩm nông, lâm nghiệp,… ranh giới xác định theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; nếu chưa có quy hoạch thì xác định theo ranh giới hiện hữu của chợ 26/2008/QĐ-UBND
Chỗ ở là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. 15/2012/QH13
Chỗ ở là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. 15/2012/QH13
Chỗ ở là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. 15/2012/QH13
Chỗ ở là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. 15/2012/QH13
Cho phép Là văn bản do Cục Hàng không Việt Nam cấp cho một tổ chức hoặc cá nhân một số quyền hạn nhất định liên quan đến tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay. 10/2008/QĐ-BGTVT
Cho phép Là văn bản do Cục Hàng không Việt Nam cấp cho một tổ chức hoặc cá nhân một số quyền hạn nhất định liên quan đến tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay. 10/2008/QĐ-BGTVT
Cho phép Là văn bản do Cục Hàng không Việt Nam cấp cho một tổ chức hoặc cá nhân một số quyền hạn nhất định liên quan đến tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay. 10/2008/QĐ-BGTVT
Cho phép Là văn bản do Cục Hàng không Việt Nam cấp cho một tổ chức hoặc cá nhân một số quyền hạn nhất định liên quan đến tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay. 10/2008/QĐ-BGTVT
Cho phép sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông là cấp có thẩm quyền cho phép được sử dụng tạm thời phần hè phố để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán (trừ kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng cồng kềnh, phế liệu, xăng, dầu, khí đốt); lắp đặt các công trình phục vụ công cộng, Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được cấp có thẩm quyền duyệt; lắp đặt quảng cáo...và cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; tập kết vật liệu xây dựng; đào hè phố để xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình ngầm, công trình bên trên; để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền... 05/2010/QĐ-UBND
Cho phép sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông là cấp có thẩm quyền cho phép được sử dụng tạm thời phần hè phố để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán (trừ kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng cồng kềnh, phế liệu, xăng, dầu, khí đốt); lắp đặt các công trình phục vụ công cộng, Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được cấp có thẩm quyền duyệt; lắp đặt quảng cáo...và cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; tập kết vật liệu xây dựng; đào hè phố để xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình ngầm, công trình bên trên; để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền... 05/2010/QĐ-UBND
Cho phép sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông là cấp có thẩm quyền cho phép được sử dụng tạm thời phần hè phố để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán (trừ kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng cồng kềnh, phế liệu, xăng, dầu, khí đốt); lắp đặt các công trình phục vụ công cộng, Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được cấp có thẩm quyền duyệt; lắp đặt quảng cáo...và cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; tập kết vật liệu xây dựng; đào hè phố để xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình ngầm, công trình bên trên; để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền... 05/2010/QĐ-UBND
Cho phép sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông là cấp có thẩm quyền cho phép được sử dụng tạm thời phần hè phố để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán (trừ kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng cồng kềnh, phế liệu, xăng, dầu, khí đốt); lắp đặt các công trình phục vụ công cộng, Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được cấp có thẩm quyền duyệt; lắp đặt quảng cáo...và cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; tập kết vật liệu xây dựng; đào hè phố để xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình ngầm, công trình bên trên; để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền... 05/2010/QĐ-UBND
Cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông Là cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè cho việc cưới, việc tang; để kinh doanh buôn bán (không được phép kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, phế liệu, xăng, dầu, khí đốt); cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh (sau đây gọi tắt là cá nhân hoạt động th­ương mại); đỗ xe ô tô con; để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; tập kết vật liệu xây dựng; làm mặt bằng thi công các công trình xây dựng có quy mô lớn; lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt; lắp đặt quảng cáo và tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền 13/2011/QĐ-UBND
Cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông Là cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè cho việc cưới, việc tang; để kinh doanh buôn bán (không được phép kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, phế liệu, xăng, dầu, khí đốt); cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh (sau đây gọi tắt là cá nhân hoạt động th­ương mại); đỗ xe ô tô con; để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp; tập kết vật liệu xây dựng; làm mặt bằng thi công các công trình xây dựng có quy mô lớn; lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt; lắp đặt quảng cáo và tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền 13/2011/QĐ-UBND
1.632 Trang «<191192193194195196197>»