Hiển thị 181-200 trong 32635 thuật ngữ
1.632 Trang «<891011121314>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
An toàn bức xạ Là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường 21/2012/QĐ-UBND
An toàn bức xạ Là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường 21/2012/QĐ-UBND
An toàn bức xạ Là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường 21/2012/QĐ-UBND
An toàn bức xạ Là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường 21/2012/QĐ-UBND
An toàn các công trình lân cận An toàn các công trình lân cận khi xây dựng công trình mới là những yêu cầu đảm bảo công trình hiện đang tồn tại bên cạnh, xung quanh hoặc khu vực gần đó không bị hư hỏng, không bị ảnh hưởng đến độ bền vững, kiến trúc, kết cấu kỹ, mỹ thuật của công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến quá trình khai thác sử dụng khi khảo sát, xây dựng công trình mới, sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ các công trình cũ 12/2005/QĐ-UB
An toàn các công trình lân cận An toàn các công trình lân cận khi xây dựng công trình mới là những yêu cầu đảm bảo công trình hiện đang tồn tại bên cạnh, xung quanh hoặc khu vực gần đó không bị hư hỏng, không bị ảnh hưởng đến độ bền vững, kiến trúc, kết cấu kỹ, mỹ thuật của công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến quá trình khai thác sử dụng khi khảo sát, xây dựng công trình mới, sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ các công trình cũ 12/2005/QĐ-UB
An toàn các công trình lân cận An toàn các công trình lân cận khi xây dựng công trình mới là những yêu cầu đảm bảo công trình hiện đang tồn tại bên cạnh, xung quanh hoặc khu vực gần đó không bị hư hỏng, không bị ảnh hưởng đến độ bền vững, kiến trúc, kết cấu kỹ, mỹ thuật của công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến quá trình khai thác sử dụng khi khảo sát, xây dựng công trình mới, sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ các công trình cũ 12/2005/QĐ-UB
An toàn các công trình lân cận An toàn các công trình lân cận khi xây dựng công trình mới là những yêu cầu đảm bảo công trình hiện đang tồn tại bên cạnh, xung quanh hoặc khu vực gần đó không bị hư hỏng, không bị ảnh hưởng đến độ bền vững, kiến trúc, kết cấu kỹ, mỹ thuật của công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến quá trình khai thác sử dụng khi khảo sát, xây dựng công trình mới, sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ các công trình cũ 12/2005/QĐ-UB
An toàn công trình Tình trạng điều kiện xây dựng không xảy ra nguy hiểm, sự cố đối với công trình đang xây dựng và các công trình xung quanh 1079/2005/QĐ-UB
An toàn công trình Tình trạng điều kiện xây dựng không xảy ra nguy hiểm, sự cố đối với công trình đang xây dựng và các công trình xung quanh 1079/2005/QĐ-UB
An toàn công trình Tình trạng điều kiện xây dựng không xảy ra nguy hiểm, sự cố đối với công trình đang xây dựng và các công trình xung quanh 1079/2005/QĐ-UB
An toàn công trình Tình trạng điều kiện xây dựng không xảy ra nguy hiểm, sự cố đối với công trình đang xây dựng và các công trình xung quanh 1079/2005/QĐ-UB
An toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm Là cơ sở vùng nuôi đạt các tiêu chí sau - Ðảm bảo sản phẩm tôm nuôi không có dư lượng các chất bị cấm sử dụng - Ðảm bảo sản phẩm tôm nuôi không có hàm lượng các chất có thể gây hại như kim loại nặng, hoá chất tẩy trùng, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh... vượt quá giới hạn cho phép sử dụng làm thực phẩm cho người - Hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ, rủi ro sinh bệnh trên tôm và làm sản phẩm tôm nuôi bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho người tiêu dùng - Các mối nguy về an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở, vùng nuôi tôm phải được kiểm soát 31/2011/QĐ-UBND
An toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm Là cơ sở vùng nuôi đạt các tiêu chí sau - Ðảm bảo sản phẩm tôm nuôi không có dư lượng các chất bị cấm sử dụng - Ðảm bảo sản phẩm tôm nuôi không có hàm lượng các chất có thể gây hại như kim loại nặng, hoá chất tẩy trùng, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh... vượt quá giới hạn cho phép sử dụng làm thực phẩm cho người - Hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ, rủi ro sinh bệnh trên tôm và làm sản phẩm tôm nuôi bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho người tiêu dùng - Các mối nguy về an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở, vùng nuôi tôm phải được kiểm soát 31/2011/QĐ-UBND
An toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm Là cơ sở vùng nuôi đạt các tiêu chí sau - Ðảm bảo sản phẩm tôm nuôi không có dư lượng các chất bị cấm sử dụng - Ðảm bảo sản phẩm tôm nuôi không có hàm lượng các chất có thể gây hại như kim loại nặng, hoá chất tẩy trùng, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh... vượt quá giới hạn cho phép sử dụng làm thực phẩm cho người - Hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ, rủi ro sinh bệnh trên tôm và làm sản phẩm tôm nuôi bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho người tiêu dùng - Các mối nguy về an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở, vùng nuôi tôm phải được kiểm soát 31/2011/QĐ-UBND
An toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm Là cơ sở vùng nuôi đạt các tiêu chí sau - Ðảm bảo sản phẩm tôm nuôi không có dư lượng các chất bị cấm sử dụng - Ðảm bảo sản phẩm tôm nuôi không có hàm lượng các chất có thể gây hại như kim loại nặng, hoá chất tẩy trùng, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh... vượt quá giới hạn cho phép sử dụng làm thực phẩm cho người - Hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ, rủi ro sinh bệnh trên tôm và làm sản phẩm tôm nuôi bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho người tiêu dùng - Các mối nguy về an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở, vùng nuôi tôm phải được kiểm soát 31/2011/QĐ-UBND
An toàn hạt nhân là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả sự cố do thiết bị hạt nhân, vật liệu hạt nhân gây ra cho con người, môi trường. 18/2008/QH12
An toàn hạt nhân là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả sự cố do thiết bị hạt nhân, vật liệu hạt nhân gây ra cho con người, môi trường. 18/2008/QH12
An toàn hạt nhân là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả sự cố do thiết bị hạt nhân, vật liệu hạt nhân gây ra cho con người, môi trường. 18/2008/QH12
An toàn hạt nhân là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả sự cố do thiết bị hạt nhân, vật liệu hạt nhân gây ra cho con người, môi trường. 18/2008/QH12
An toàn lao động Toàn bộ quy định về các điều kiện, biện pháp, phương tiện… đề phòng, tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người lao động. Trước khi nhận việc, người lao động kể cả người học nghề, thực tập nghề phải được huấn luyện về an toàn lao động. Người lao động có quyền từ chối việc hoặc rời bỏ nơi làm việc nếu thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, từ chối trở lại nếu nguy cơ chưa được khắc phục (Chương IX - Bộ Luật lao động, Chương II - Nghị định ngày 20.1.1995) Từ điển Luật học trang 11
An toàn lao động Toàn bộ quy định về các điều kiện, biện pháp, phương tiện… đề phòng, tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người lao động. Trước khi nhận việc, người lao động kể cả người học nghề, thực tập nghề phải được huấn luyện về an toàn lao động. Người lao động có quyền từ chối việc hoặc rời bỏ nơi làm việc nếu thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, từ chối trở lại nếu nguy cơ chưa được khắc phục (Chương IX - Bộ Luật lao động, Chương II - Nghị định ngày 20.1.1995) Từ điển Luật học trang 11
An toàn lao động Toàn bộ quy định về các điều kiện, biện pháp, phương tiện… đề phòng, tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người lao động. Trước khi nhận việc, người lao động kể cả người học nghề, thực tập nghề phải được huấn luyện về an toàn lao động. Người lao động có quyền từ chối việc hoặc rời bỏ nơi làm việc nếu thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, từ chối trở lại nếu nguy cơ chưa được khắc phục (Chương IX - Bộ Luật lao động, Chương II - Nghị định ngày 20.1.1995) Từ điển Luật học trang 11
An toàn lao động Toàn bộ quy định về các điều kiện, biện pháp, phương tiện… đề phòng, tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người lao động. Trước khi nhận việc, người lao động kể cả người học nghề, thực tập nghề phải được huấn luyện về an toàn lao động. Người lao động có quyền từ chối việc hoặc rời bỏ nơi làm việc nếu thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, từ chối trở lại nếu nguy cơ chưa được khắc phục (Chương IX - Bộ Luật lao động, Chương II - Nghị định ngày 20.1.1995) Từ điển Luật học trang 11
An toàn lao động trong thi công xây dựng Là hệ thống các biện pháp về tổ chức và quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn chặn tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình 21/2011/QĐ-UBND
An toàn lao động trong thi công xây dựng Là hệ thống các biện pháp về tổ chức và quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn chặn tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình 21/2011/QĐ-UBND
An toàn lao động trong thi công xây dựng Là hệ thống các biện pháp về tổ chức và quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn chặn tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình 21/2011/QĐ-UBND
An toàn lao động trong thi công xây dựng Là hệ thống các biện pháp về tổ chức và quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn chặn tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình 21/2011/QĐ-UBND
An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là hệ thống các biện pháp về tổ chức và quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn chặn tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình. 22/2010/TT-BXD
An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là hệ thống các biện pháp về tổ chức và quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn chặn tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình. 22/2010/TT-BXD
An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là hệ thống các biện pháp về tổ chức và quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn chặn tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình. 22/2010/TT-BXD
An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là hệ thống các biện pháp về tổ chức và quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn chặn tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình. 22/2010/TT-BXD
An toàn sinh học là các biện pháp quản lý an toàn trong các hoạt động: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và khảo nghiệm; sản xuất, kinh doanh và sử dụng; nhập khẩu, xuất khẩu, lưu giữ và vận chuyển các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen. 212/2005/QĐ-TTg
An toàn sinh học là các biện pháp quản lý an toàn trong các hoạt động: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và khảo nghiệm; sản xuất, kinh doanh và sử dụng; nhập khẩu, xuất khẩu, lưu giữ và vận chuyển các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen. 212/2005/QĐ-TTg
An toàn sinh học là các biện pháp quản lý an toàn trong các hoạt động: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và khảo nghiệm; sản xuất, kinh doanh và sử dụng; nhập khẩu, xuất khẩu, lưu giữ và vận chuyển các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen. 212/2005/QĐ-TTg
An toàn sinh học là các biện pháp quản lý an toàn trong các hoạt động: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và khảo nghiệm; sản xuất, kinh doanh và sử dụng; nhập khẩu, xuất khẩu, lưu giữ và vận chuyển các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen. 212/2005/QĐ-TTg
An toàn sinh học trong chăn nuôi Là hệ thống các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học gây hại đến con người, vật nuôi và hệ sinh thái môi trường. 1947/QĐ-BNN-CN
An toàn sinh học trong chăn nuôi Là hệ thống các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học gây hại đến con người, vật nuôi và hệ sinh thái môi trường. 1947/QĐ-BNN-CN
An toàn sinh học trong chăn nuôi Là hệ thống các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học gây hại đến con người, vật nuôi và hệ sinh thái môi trường. 1947/QĐ-BNN-CN
An toàn sinh học trong chăn nuôi Là hệ thống các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học gây hại đến con người, vật nuôi và hệ sinh thái môi trường. 1947/QĐ-BNN-CN
An toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm Là các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học xuất hiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra gây hại đến con người, gia súc và hệ sinh thái 04/2010/TT-BNNPTNT
An toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm Là các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học xuất hiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra gây hại đến con người, gia súc và hệ sinh thái 04/2010/TT-BNNPTNT
1.632 Trang «<891011121314>»