Thuật ngữ pháp lý về tên các loại văn bản luật trong tiếng Anh

Chủ đề   RSS   
 • #498955 08/08/2018

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 7351
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 435 lần


  Thuật ngữ pháp lý về tên các loại văn bản luật trong tiếng Anh

   

  Dưới đây là một số từ vựng thông dụng về các loại văn bản pháp luật trong tiếng anh mà bất kỳ sinh viên cũng như những người làm việc trong lĩnh vực luật pháp cần phải biết:

  TÊN CÁC LOẠI VĂN BẢN LUẬT

  Act

  Định ước, sắc lệnh, đạo luật

  Agreement

  Hiệp định/Thỏa thuận

  Bill

  Dự thảo luật

  By-law document

  Văn bản dưới luật

  Circular

  Thông tư

  Code (of Law)

  Bộ luật

  Constitution

  Hiến pháp

  Convention/Covenant

  Công ước

  Charter/Magna Carta

  Hiến chương

  Decision

  Quyết định

  Decree

  Nghị định

  Directive

  Chỉ thị

  Joint Circular

  Thông tư liên tịch

  Ordinance

  Pháp lệnh

  Order

  Lệnh

  Protocol

  Nghị định thư

  Regulate/Stipulate:

  Quy định

  Resolution

  Nghị quyết

  Treaty/Pact/Compact/Accord

  Hiệp ước

  TÊN THÀNH PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  Part

  Phần

  Chapter

  Chương

  Section

  Mục

  Article

  Điều

  Clause

  Khoản

  Point

  Điểm

  Appendix

  Phụ lục

  THUẬT NGỮ LIÊN QUAN CẦN LƯU Ý

  Approve

  Phê duyệt

  Come into effect/Come into full force/Take effect

  Có hiệu lực

  For and On Behalf of

  Thay mặt và Đại diện

  Issue/ Promulgate

  Ban hành

  Sign and Seal

  Ký và đóng dấu (Nếu đã ký tên và đóng dấu rồi thì là “Signed and Sealed”)

  Submit

  Đệ trình - Submited to the Prime Minister for approval: đệ trình lên thủ tướng phê duyệt

  Supplement/Modify/Amend

  Bổ sung, sửa đổi

  Scope of regulation

  Phạm vi điều chỉnh

  Subjects of application

  Đối tượng áp dụng

  Transitional provision

  Điều khoản chuyển tiếp

  To be invalidated/to be annulled/to be invalid

  Mất hiệu lực

   

   
  9506 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  admin (10/08/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận