thử việc và BHXH

Chủ đề   RSS   
 • #264084 25/05/2013

  thử việc và BHXH

  Tôi có nghe nói từ 1/5/2013 lao động trong thời gian thử việc cũng phải tham gia BHXH bất kể hợp đồng thử việc là riêng rẽ hay chung với hợp đồng lao động có thời hạn sau đó. Cho tôi xin hỏi là văn bản nào quy định nội dung này?

  Tôi xin cảm ơn

   
  2265 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận