thủ tục xử phạt đơn giản trong lĩnh vưc giao thông đường bộ

Chủ đề   RSS   
 • #378959 14/04/2015

  thủ tục xử phạt đơn giản trong lĩnh vưc giao thông đường bộ

  Chào các Bác, 

  cac Bác cho em hỏi trong lĩnh vực giao thông đường bộ việc xử phạt theo thủ tục đơn giản được quy định như thế nào? thuộc văn bản nao? và nếu không xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp quy định phải xử phạt vi phạm theo thủ tục đơn giản có vi phạm gì không

  Có văn bản nào quy định trong công an nhân dân không được xử phạt theo thủ tục đơn giản không?

   

  Cám ơn các Bác trước nhe./.

   
  16721 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #379259   15/04/2015

  Kara_men
  Kara_men

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/08/2012
  Tổng số bài viết (85)
  Số điểm: 920
  Cảm ơn: 30
  Được cảm ơn 20 lần


  "xử phạt theo thủ tục đơn giản" được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính bạn ạ.

  Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản
  1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. 
  Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.
  2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt. 
  Việc thi hành Quyết định xử phạt:
   
  Điều 69. Thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản
  1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản phải được giao cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt 01 bản. Trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó. 
  2. Cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt. 
  Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này. 
  Việc người xử phạt vi phạm thì chắc chỉ.... nhắc nhở, rút kinh nghiệm.

   

   

   

   
  Báo quản trị |