DanLuat 2015

Thủ tục xin ra khỏi công đoàn

Chủ đề   RSS   
 • #517588 02/05/2019

  phungpham1973

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 1410
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Thủ tục xin ra khỏi công đoàn

   Là một viên chức nhà nước có buộc phải tham gia công đoàn viên ở cơ sở không? Khi tôi vào ngành làm việc  công đoàn cơ sở mặc định tôi là công đoàn viên, để thu công đoàn phí. Nay vì lý do cá nhân tôi không tham gia công đoàn viên có vi phạm luật viên chức không ạ? Thủ tục xin ra khỏi công đoàn như thế nào, xin tư vấn. Cảm ơn.

   
  170 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517595   02/05/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (739)
  Số điểm: 5549
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 31 lần


  Theo quy định của Điều lệ công đoàn 2013

  Điều 1. Đối tượng và điều kiện kết nạp, công nhận đoàn viên Công đoàn Việt Nam

  Người lao động Việt Nam làm việc trong Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi chung là Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp); người Việt Nam lao động tự do hợp pháp không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tín ngưỡng, tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập Công đoàn.

   

  Điều 2. Thủ tục kết nạp, công nhận đoàn viên và chuyển sinh hoạt Công đoàn

  1. Thủ tục kết nạp, công nhận đoàn viên Công đoàn

  a. Người gia nhập Công đoàn có đơn tự nguyện. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên xét, ra quyết định kết nạp hoặc công nhận đoàn viên và trao thẻ đoàn viên Công đoàn

  ... 

   

  Như vậy, việc gia nhập công đoàn được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, không có quy định nào bắt buộc cá nhân nào phải gia nhập công đoàn.

  Về thủ tục xin rút khỏi công đoàn thì không có văn bản hướng dẫn chi tiết, tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 như sau:

  "Khi đoàn viên xin thôi tham gia Công đoàn thì Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên xóa tên và thu lại thẻ đoàn viên"

   
  Báo quản trị |