THỦ TỤC XIN NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁ NHÂN

Chủ đề   RSS   
 • #448506 02/03/2017

  minhcuong1704
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2017
  Tổng số bài viết (143)
  Số điểm: 2706
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 100 lần


  THỦ TỤC XIN NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁ NHÂN

  Cá nhân ở đây được hiểu là các nhân trong nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật đất đai 2013.

   

  Trước khi thực hiện thủ tục xin được giao đất thì cá nhân phải xem xét mình có thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hay không. Theo đó, Nghị định 45/2013 có quy định:

   

  1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:

  Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

   

  Nếu cá nhân thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì có thể tiến hành thủ tục xin được giao đất có thu tiền sử dụng đất:

   

  Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất:

  Hồ sơ được quy định tại Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT bao gồm những giấy tờ sau:

   

  – Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

   

  – Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

   

  – Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

   

  Bước 2: Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định nhu cầu sử dụng đất;

   

  - Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

   

  - Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

   

  Bước 3: Trình Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) quyết định giao đất:

   

  Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng TNMT sẽ trình hồ sơ cho UBND cấp huyện, gồm:

   

  - Các giấy tờ như Bước 1.

   

  - Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất (Mẫu số 02) hoặc dự thảo quyết định cho thuê đất (Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

   

  Thời hạn giải quyết yêu cầu giao đất là không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng;

   
  4416 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #448513   02/03/2017

  duongthuy2210
  duongthuy2210
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2016
  Tổng số bài viết (179)
  Số điểm: 1485
  Cảm ơn: 64
  Được cảm ơn 111 lần


  Cảm ơn bài viết của tác giả.

  Nếu trong trường hợp nộp hồ sơ xin nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà quá thời hạn vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giải quyết như thế nào ạ?

   
  Báo quản trị |