Thủ tục xin giải thể doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #372472 04/03/2015

  Thủ tục xin giải thể doanh nghiệp?

  Thư Luật sư

  Công ty tôi mới thành lập tháng 9/2014 để tiến hành sản xuất kinh doanh nhưng không xin được đất để xây dựng nhà xưởng

  Vậy xin luật sư tư vấn cho công ty chúng tôi thủ tục để tiến hành giải thể doanh nghiệp?

  Xin cảm ơn!

   
  5494 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #372555   04/03/2015

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 778 lần
  Lawyer

  Thứ nhất: Doanh nghiệp phải thông qua Quyết định giải thể doanh nghiệp

  Các nội dung chính của quyết định này gồm: Các thông tin về doanh nghiệp, tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể phải là 1 trong 4 lý do được quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Thứ hai: Về tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

  Nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác về việc Công ty phải thành lập Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp khi giải thể thì:

  - Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân nếu là Doanh nghiệp tư nhân;

  - Hội đồng thành viên nếu là Công ty TNHH 1 thành viên mà có hội đồng thành viên hoặc Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên;

  - Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên nếu là do cá nhân làm chủ sở hữu;

  - Hội đồng quản trị công ty nếu là Công ty cổ phần.

  Thứ ba: Về thủ tục thông báo và gửi Quyết định giải thể.

  - Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến:

  + Cơ quan đăng ký kinh doanh;

  + Tất cả các chủ nợ;

  + Tất cả người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan;

  + Tất cả người lao động trong doanh nghiệp;

  Quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP thì Doanh nghiệp phải đăng quyết định này trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

  Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

  Riêng đối với chủ nợ: Quyết định giải thể phải gửi kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  Thứ tư: Thủ tục thông báo về việc giải thể:

  - Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

  - Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

  Bạn có thể tham khảo tại www.luatdoanhnghiepvn.vn

   

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

Email: luatsungothethem@gmail.com