Thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Chủ đề   RSS   
 • #402478 13/10/2015

  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10450
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 61 lần


  Thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

  Kính thưa Luật sư:
   
  Tôi là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có trụ sở tại Hà Nội. Nay tôi muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty từ quận này sang quận khác trong cùng địa bàn thành phố.
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP:
  "1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế."
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP:
  "1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế."
   
  Tôi xin được hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì "các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm" là các thủ tục nào tôi xin cảm ơn Luật sư?
   
  2345 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #404469   29/10/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Bạn xem thủ tục thuế đối với DN chuyển địa điểm kinh doanh trong Thông tư 156/2013/TT-BTC

  Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:
   
  Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST, trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.
   
  Trường hợp người nộp thuế thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuế để thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của người nộp thuế. Cục Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh.
   
  Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.
   
  Báo quản trị |