Thủ tục tự công bố sản phẩm là thực phẩm?

Chủ đề   RSS   
 • #549099 14/06/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 13720
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 132 lần


  Thủ tục tự công bố sản phẩm là thực phẩm?

  Bên anh có sản phẩm là Siro và Bột Hoa quả, hiện tại anh muốn đưa ra thị trường thì thủ tục quy định như thế nào?

   
  277 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #549111   14/06/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1217)
  Số điểm: 9529
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 182 lần


  Muốn đưa hàng hóa là thực phẩm ra thị trường thì anh phải làm thủ tục tự công bố sản phẩm theo Điều 4 và Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm:

   

  "Điều 4. Tự công bố sản phẩm

   

  1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

   

  2. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm."

   

  Hàng hóa cũng phải dán nhãn theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa:

   

  "Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa

   

  1. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ phải bảo đảm ghi nhãn trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa.

   

  2. Hàng hóa sản xuất để lưu thông trong nước thì tổ chức, cá nhân sản xuất phải chịu trách nhiệm thực hiện ghi nhãn hàng hóa.

   

  Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa yêu cầu tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc ghi nhãn thì tổ chức, cá nhân đó vẫn phải chịu trách nhiệm về nhãn hàng hóa của mình."

   

  Anh xem chi tiết tại văn bản này để hiểu rõ cách ghi, nội dung ghi nhãn hàng hóa anh nha.

   
  Báo quản trị |